Шведски

Шведски език се говори основно в Швеция, но също така е официален и във Финландия. Общият брой на неговите носители като първи или втори език е около 10 милиона души. Много хора твърдят, че, ако знаеш шведски, ще разбираш, поне от части и другите два северногермански езика - норвежки и датски.
Научете повече в нашия блогУчебен център Орбис Ви предлага:

 

КУРСОВЕ ПО ОБЩ ШВЕДСКИ (А1-С2):

Курсовете по общ шведски език са вечерни (два пъти седмично от 18.30 до 20.30), дневни (три пъти седмично), съботни или неделни (по 4 или 5 учебни часа) и интензивни (всеки делничен ден). Часовете, предвидени за покриване на всяко едно ниво, включват упражнения за разговор, поставяйки курсиста в определени езикови ситуации, текстове за слушане и четене с разбиране, разясняване на всяка нова граматична единица и затвърждаване на новите знания с допълнителни упражнения.
Курсовете са разделени по нива, както следва: 
 

А1

А2

(В1)

(В2)

(С1)

(С2)

В1.1

В1.2

В2.1

В2.2

С1.1

С1.2

С2.1

С2.2

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

400 лв.

400 лв.

400 лв.

400 лв.

400 лв.

400 лв.

400 лв.

400 лв.

400лв.

400 лв.


Виж графика

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ:

Специализираните курсове се провеждат с курсисти, владеещи езика минимум на ниво В1. Предназначени са за специалисти, работещи в различни области – бизнес, медицина, икономика и банково дело, търговия, право, земеделие и др.
Курсовете могат да бъдат индивидуални или групови.

Продължителността и цената им се определят въз основа на конкретните изисквания и нужди на клиента.

 

КОРПОРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ:

Имаме дълъг опит в корпоративното обучение. Наши клиенти са били и са много фирми, работещи в различни браншове на бизнеса. За всяко едно корпоративно обучение изготвяме индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и на нейните служители. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове, с които гарантираме ефективен контрол на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център Орбис.

Продължителността и цената им се определят въз основа на конкретните изисквания и нужди на клиента, както и на броя на курсистите.

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Индивидуалното обучение по шведски език е за начинаещи и напреднали и се провежда в удобно за курсистите и преподавателя време. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсистът има възможност да избере езикова система в зависимост от своето желание и сам да определи интензивността на обучението.
Предлагаме два варианта на обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 15 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 24 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 26 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 16 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. 

 

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ

Международно признатият езиков сертификат по шведски език се нарича SWEDEX (Swedish Examinations). Той представлява международно езиков тест, базиран на Общоевропейската езикова рамка, който има за цел да провери и оцени елементите слушане, говорене, четене и писане. Сертификатът се издава за нивата А2 до В2, като за ниво В2 (или по-високо) дава голямо предимство при кандидатстване за работа и образование в Швеция, като в някои случаи дори е задължителен.
 
Предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение и за двата сертификата. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 350 лв.

Предлагаме два варианта на обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 15 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 24 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 26 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 16 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. 


 

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

Основните учебни системи, по които работим, са Rivstart и Nyborjarsvenska.  Te са нови и модерни и, освен граматичните и лексикални упражнения, включват много аудио записи, както под формата на текстове за слушане, така и като аудио задачи. Предлагат, също така, различни теми за разговор, като всяка тема включва необходимата за нея лексика. 


ЗАБЕЛЕЖКА:
  • Груповото обучение се провежда при минимум четирима курсисти.
  • Учебният час е с продължителност 40 минути.