DELF-DALF, TEF

TEF

TEF е насочен преди всичко към кандидати, чийто майчин език не е френският. Предназначен е за възрастни (над 16 год.), които искат да получат реална представа за компетенциите си по френски език. Този вид тест може да се използва при следване във френски университет, при емиграция във франкофонска държава или за други лични цели. Изпитът е съобразен и направен спрямо скалата от шестте нива на Общата Европейска Езикова Рамка (А1 – С2).
Тестът за оценяване по френски език е съставен от два вида компоненти:

Компоненти от вида QCM (questionnaire a choix multiple – поредица от закрити въпроси), в три неразделни части:
•        Compréhension écrite (CE) 60 мин. – 50 въпроса – 300 точки
•        Compréhension orale (CO) 40 мин. – 60 въпроса – 360 точки
•        Lexique et structure (LS)   30 мин.  – 40 въпроса – 240 точки

Компоненти, изискващи изразяване, в две отделни части:
•        Expression ecrite (EE) 60 мин. – по 2 теми -  450 точки
•        Expression orale (EO) 35 мин. – по 2 теми -  450 точки


TEF в електронен вариант (e-TEF)
е-TEF e електронната версия на Теста за оценяване по френски език, която изцяло следва неговата структура. При е-TEF кандидатите научават резултатите от устното разбиране веднага, а резултатите от писменото изразяване се обработват много по-бързо.
 
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа (виж графика) и са на цена 250 лв.

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 14 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 20 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 24 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 15 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. 


За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.