5 – 7 клас

Подготовка за НВО след 7-ми клас

Организираме индивидуално обучение по български език и математика  за приемните изпити  след 7-ми клас, както и езикова подготовка по английски, френски, испански, италиански, немски и руски. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.

1) Подготовка по български език и математика

Цената за един курсист е 30 лв. на един астрономически час (60 минути), а при двама – 20 лв. на учебен час. 

2) Езикова подготовка

Цената за един курсист е 24 лв. на един астрономически час (60 минути), а при двама  -  16 лв. на учебен час на човек.