5 – 7 клас

Подготовка по български език и/или математика

Организираме индивидуално обучение по български език и/или математика за ученици от 5 до 7 клас. Обучението включва затвърждаване на учебния материал, разширяване на познанията под формата на писане на съчинения или решаване на допълнителни задачи, провеждане на тестове. 

Цената е 15 лева на учебен час (40 минути). Уроците се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.