Турски език

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ

Езиковият център “Tömer” за турско и чуждоезиково изследване и приложение към Университета в Анкара (ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÖMER) е единственият сертификатен център и институция в Турция, имаща право да издава Европейското езиково портфолио (ELP) според Общата европейска езикова рамка. Сертифицира за всички езикови нива (А1 - С2). От 2004 година организацията участва и в програмите за образование и култура на Европейската комисия, в проекти по Програма Леонардо да Винчи и Подпрограма Сократ/Лингва.

За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 300 лв.

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 15 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 24 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 26 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 16 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. .
Научи повече