Руски

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ

Руската държавна система за тестиране ТРКИ (Тест по русскому языку как инностранному) е включена в Европейската структура за езиково тестиране ALTE. Нивата на сертифициране за съобразени с Европейската езикова рамка (А1 – С2). Изпитът има писмена и устна част. Включва граматични и лексикални упражнения, четене с разбиране, слушане с разбиране и писмена задача.
 
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 300 лв.

Предлагаме два варианта на обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 15 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 24 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 26 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 16 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. 
.
Научи повече