Италиански

Италианският език е официален в Италия, Швейцария, Сан-Марино, Ватикана, Малта и се говори от около 70 милиона души. Той е от групата на романските езици заедно с португалския, френския, испанския и румънския.
Научете повече в нашия блог


Учебен център Орбис Ви предлага:

 

КУРСОВЕ ПО ОБЩ ИТАЛИАНСКИ (А1-С2):

Курсовете по общ италиански език са вечерни (два пъти седмично от 18.30 до 20.30), дневни (три пъти седмично), съботни или неделни (по 4 или 5 учебни часа) и интензивни (всеки делничен ден). Часовете, предвидени за покриване на всяко едно ниво, включват упражнения за разговор, поставяйки курсиста в определени езикови ситуации, текстове за слушане и четене с разбиране, разясняване на всяка нова граматична единица и затвърждаване на новите знания с допълнителни упражнения.  

Курсовете са разделени по нива, както следва: 
 

А1

А2

(В1)

(В2)

(С1)

(С2)

В1.1

В1.2

В2.1

В2.2

С1.1

С1.2

С2.1

С2.2

80 уч. ч.

80 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

400 лв.

400 лв.

350 лв.

350 лв.

350 лв.

350 лв.

400 лв.

400 лв.

400 лв.

400 лв.


Виж графика 

РАЗГОВОРНИ КУРСОВЕ:

Разговорните курсове са предназначени за курсисти, учили или в момента изучаващи италиански език от ниво А2 – В1 и от ниво В2 – С1. Целта на курсовете е да развият умения за водене на разговор в различни езикови ситуации, като се работи по определени теми, чиято сложност зависи от нивото на курса.

Продължителността им е 30 учебни часа, разделени в 10 занятия, а цената – 260 лв. 

 

КУРСОВЕ „ЕРАЗЪМ“:


Курсовете са насочени към студенти, заминаващи в чужбина по програмата „Еразъм“, от които се изисква определено ниво на владеене на италиански език. Курсовете улесняват бързото адаптиране на студентите в страната, тъй като, освен върху езиковата подготовка, се акцентира и върху културните специфики и особености на италианския бит и култура.

Продължителността им е 50 учебни часа. Обучението може да бъде интензивно или полуинтензивно, в дневна или вечерна форма. Цената е 350 лв. 

 

КУРСОВЕ „ПЪТЕШЕСТВИЯ, КУЛТУРА И ЕЗИК“:

Курсовете са насочени към хора, обичащи да пътешестват, интересуващи се от културните особености на Италия и нейните региони, любопитни да узнаят факти, свързани с историята, културата и съвременния начин на живот на италианците. Това не е традиционният курс за постигане на определено ниво на владеене на езика. Той се провежда под формата на пътеводител. Ще ви даде готови фрази по различни теми, така че да се чувствате подготвени, влизайки в магазина, в аптеката, в музея, искайки информация за посоката, за часа, за работното време и т.н.

Продължителността им е 30 учебни часа, разделени в 10 занятия, а цената – 260 лв. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ:

Специализираните курсове се провеждат с курсисти, владеещи езика минимум на ниво В1. Предназначени са за специалисти, работещи в различни области – бизнес, медицина, икономика и банково дело, търговия, право, земеделие и др.

Курсовете могат да бъдат индивидуални или групови.

Продължителността и цената им се определят въз основа на конкретните изисквания и нужди на клиента.

 

КОРПОРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ:

Имаме дълъг опит в корпоративното обучение. Наши клиенти са били и са много фирми, работещи в различни браншове на бизнеса. За всяко едно корпоративно обучение изготвяме индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и на нейните служители. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове, с които гарантираме ефективен контрол на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център Орбис.

Продължителността и цената им се определят въз основа на конкретните изисквания и нужди на клиента, както и на броя на курсистите.

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Индивидуалното обучение по италиански език е за начинаещи и напреднали и се провежда в удобно за курсистите и преподавателя време. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсистът има възможност да избере езикова система в зависимост от своето желание и сам да определи интензивността на обучението.

Предлагаме два варианта на обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 18лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 15 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2. Астрономически час (60 минути)

Цената е 28лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 34лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 18лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 20лв. за нива С1 - С2.  

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ

Имаме дългогодишен опит в подготовката за сертификатите по италиански език, които са три – CELI, CILS и PLIDA. И трите сертификата са международно признати, но най-популярният от тях е CELI и обикновено се изисква при кандидатстване в учебно заведение и при започване на работа в Италия.
 
Изпитите за сертификат CELI се провеждат два пъти в годината (юни и ноември/декември), като понякога има и извънредни изпитни сесии. Изпитът обхваща 5 нива според Европейската езикова рамка (А2 - C2). По време на подготовката се разработва обстойно всеки елемент от формата на изпита (слушане и четене с разбиране, писане, граматичен тест, устно събеседване).
 
Предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение и за трите сертификата.
Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 400 лв.
Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 18лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 15 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2. Астрономически час (60 минути)

Цената е 28лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 34лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 18лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 20лв. за нива С1 - С2. 

Научи повече


 

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

Основните учебни системи, по които работим, са Nuovo Progetto Italiano и Qui Italia за нива А1 – С1, Spazio Italia за нива А1 – В2 и Magari за нива В2 – С2.  

Nuovo Progetto Italiano е подходяща за ученици и възрастни. Тя е добре балансирана по отношение на граматика, лексика, упражнения за слушане и теми за разговор.

Qui Italia  е удачен избор за хора, които бързат да напреднат в езика. Граматиката е добре структурирана и има прекрасна учебна тетрадка за затвърждаване на новите знания.

Spazio Italia и Magari акцентират върху италианската история, култура, забележителности и начин на живот. Разширяват лексикалния запас и чрез много аудио упражнения и комуникативни ситуации се развиват умения за изразяване на италиански език.

 

ПРОВЕРКА НА НИВОТО

Учебен център Орбис предлага безплатен онлайн тест по италиански език за проверка на езиковото ниво. Тестът се състои от 100 въпроса, които постепенно увеличават сложността си спрямо нивата на Европейската езикова рамка (А1-С2). Можете да го направите по всяко удобно за Вас време у дома си, в офиса или на друго място. Ние ще получим резултата и ще Ви го изпратим по имейл. 


ЗАБЕЛЕЖКА:
  • Груповото обучение се провежда при минимум четирима курсисти.
  • Учебният час е с продължителност 40 минути.