Cambridge, TOEFL и IELTS

Ielts (General/Academic)

IELTS (International English Language Testing System) е най-популярният тест по английски език в света. Резултатите от IELTS се признават от над 10 000 организации в 140 страни, включително държавни, образователни институции и работодатели. Той е единственият тест по английски език, признат от имиграционните служби на всички държави, които изискват удостоверение за езиково ниво. Признава се до 2 години след полагането на изпита и се провежда в две разновидности:
  • Academic – академичният модул е предназначен за хора, които биха искали да продължат висшето си образование в англоговоряща страна.
  • General – е модулът, избиран от повечето хора, които търсят нови възможности за работа и кариерно развитие
Самият изпит има за цел да провери различните умения на кандидатите чрез елементите Слушане, Четене, Писане, Говорене. Елементите Слушане и Говорене са еднакви и за двете направления, докато Писане и Четене са с по-специални изисквания за академичното направление. Времето за отговаряне на всички въпроси е под 3 часа, което го прави по-кратък вариант на алтернативния TOEFL. Оценките са базирани на точкова система от 0 до 9, като повечето университети изискват резултат, надвишаващ 7,5.