Английски

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Английският език е езикът, който предоставя най-много възможности за сертифициране. Видовете изпити се определят въз основа на сложността им, периода им на валидност, страната, в която се държат или признават и т.н.

Най-популярните изпити по английски език са тези на Cambridge (FCE, CAE, CPE), Ielts (General/Academic), Toefl, SATCambridge и SAT нямат период на валидност и обикновено се изискват при търсене на работа, кандидатстване по проекти и др., като SAT е държан  по-често в САЩ, нерядко с цел обучение. Ielts и Toefl са така наречените „временни” сертификати. Тяхната валидност е две години и обикновено се използват за кандидатстване във висше учебно заведение.
 
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 300 лв.

Предлагаме два варианта на обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 15 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 17 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 14 лв. за нива С1 - С2 на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 24 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 26 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 16 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. 

научи повече