График

График на курсовете по чужди езици

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански A1 80 учебни часа 14.01.24 неделя 16.30 - 19.30 400
италиански
A2
80 учебни часа
09.03.24
събота
10.00 - 13.00
400
италиански А1 80 учебни часа 26.03.24 понеделник/четвъртък 18.30 - 20.30 400
италиански В1.1 50 учебни часа 26.03.24 понеделник/четвъртък 18.30 - 20.30 350
португалски B2 50 учебни часа 03.02.24 събота 10.00 -13.00 350
португалски A1 50 учебни часа 19.02.24 понеделник/четвъртък 18.30 -20.30 350
бразилски А1 50 учебни часа 24.03.24 неделя 10.00 -13.00 350
френски А1 50 учебни часа 23.03.24 съботен 14.30 - 16.30 350
 испански В2 50 учебни часа 19.03.24 вторник/петък 18.30 -20.30 350
испански
A1 70 учебни часа 25.03.24 понеделник/четвъртък 18.30 -20.30 400
английски
А2
50 учебни часа
27.03.24
сряда/петък
18.30 - 20.30
350
английски
В1.1
50 учебни часа
26.03.24
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
350
немски А1 80 учебни часа 25.03.24 понеделник/четвъртък 18.30 - 20.30 400
немски
А2
80 учебни часа
26.03.24
вторник/петък
18.30 - 20.30
400
фински
А1
50 учебни часа
24.03.24
неделя
10.00 - 13.00
350
руски
А1
50 учебни часа
26.03.24
вторник/петък
18.30 - 20.30
350
гръцки А1 80 учебни часа 24.03.24 неделя 16:00-19:00 400


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.