1 – 4 клас

Езикова подготовка

Езиковите курсове за ученици са дневни и се провеждат два пъти седмично в определени дни и часове съгласно нашия график. В зависимост от езика се работи по определена учебна система в малки групи от 4 – 6 деца.Продължителността на едно посещение е един астрономически час (60 мин.), а цената е 150 лева на месец и включва 8 посещения.
Учебните материали не влизат в цената на обучението.


Индивидуалното обучение се провежда в удобно за детето и преподавателя време. Учебните материали са съобразени както с възрастта, така и с желанието на родителя и ученика да се работи по определена учебна система.  Ученикът може да изучава напълно нов език или да затвърди, надгради и разшири знанията си по езика, изучаван в училище.   
Продължителността на посещение е един астрономически час (60 мин.), а цената е 24 лева.
Учебните материали не влизат в цената на обучението.