Други

РУМЪНСКИ ЕЗИК

От 2011 година веднъж годишно се провежда изпитна сесия за издаване на удостоверение за владеене на румънски език по Европейската езикова рамка. Изпитът се състои от две части, писмен и устен, и обхваща всички нива по Европейската езикова рамка. Кандидатите трябва да заявят предварително нивото от Европейската езикова рамка, за което желаят да положат изпита (А1, А2, В1, В2, С1 или С2), при записването си за участие. В рамките на изпитната сесия се допуска явяване само за едно езиково равнище.

За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. 

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

2, Астрономически час (60 минути)

За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.  

РУСКИ ЕЗИК

Изпитът за сертификат по руски език ТРКИ се провежда два пъти годишно – май/юни и ноември - и включва писмена и устна част със следните раздели:
 • владеене на лексика и граматика
 • разбиране при четене с разбиране
 • разбиране при слушане с разбиране
 • изразяване на писмена реч
 • устно представяне
Нивата за владеене на руски се отнасят към Общата европейска езикова рамка, както следва:
 • Елементарно ниво (ТЭУ = А1)
 • Базово ниво (ТБУ = А2)
 • Първо ниво (ТРКИ – 1 = В1)
Наличието на този сертификат е необходимо за постъпване във висшите училища на Руската федерация.
 • Второ ниво (ТРКИ – 2 = В2)
Дава възможност за общуване във всички сфери. Позволява извършване на професионална дейност на руски език в качеството на специалист по съответния профил: хуманитарен (не филологически), инженерно-технически, т.н.
 • Трето ниво (ТРКИ – 3 = С1)
Дава право на преподаване на руски като чужд.
 • Четвърто ниво (ТРКИ – 4 = С2)
Дава право на всички видове преподавателска, преводаческа и научноизследователска дейност.

За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. 

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)


2, Астрономически час (60 минути)


За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.  

ШВЕДСКИ ЕЗИК

SWEDEX (Swedish Examinations) представлява международно признат езиков тест, базиран на Общоевропейската езикова рамка за степен на владеене на даден език. Тестът проверява и оценява практическите умения и навици на кандидатите по отношение на елементите слушане, говорене, четене и писане.

Сертификатът се издава за нивата А2 до В2. Сертификатът за ниво В2 по шведски език (или друг подобен) дава голямо предимство при кандидатстване за работа и образование в Швеция, като в някои случаи дори е задължителен. Той удостоверява, че притежателят му може да се справя самостоятелно с езика и притежава нивото, което се изисква за наемане на работа в Швеция. Освен това сертификатът удостоверява, че притежателят му може да продължи образованието си в повечето учебни заведения в Швеция. В някои случаи се изисква да бъде надграден със сертификата TISUS, който е необходимо условие за следване в някои шведски университети, но това може да стане само на място в Швеция.

Изпитът се провежда от специален екзаминатор, оправомощен от принципалът - Folkuniversitetet в Швеция два пъти годишно.  

За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. 

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

2, Астрономически час (60 минути)

За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук. 

 

ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изпитите за сертификат по гръцки език се провеждат ежегодно в България и се издава от КЕГ (Център за гръцки език), Солун, под егидата на Министерството на образованието и вероизповеданията на Република Гърция. Изпитите включват шест нива (А1, А2, В1, В2, Г1, Г2) и за всяко ниво се оценяват четири или пет умения на кандидатите в зависимост от нивото. Успешно представилите се получават официална гръцка диплома. Писмените работи се оценяват от гръцки екзаминатори в КЕГ. Устните изпити се документират чрез запис.

Всяко ниво включва оценяване на четири /пет/ умения на кандидатите:
 • Слушане и разбиране
 • Четене и разбиране
 • Езикови трансформации и редакции
 • Писмено изложение по дадена тема
 • Устно интервю, коментар по ежедневни теми, поведение в дадена ситуация.
Важно! Умение No 3 се отнася само за нива В2, Г1, Г2.
Важно! Кандидатите за ниво А2, които посочат в молбата си – „за професионални цeли”, не полагат писмен изпит. т.е. умение 3 и 4.

За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. 

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)


2, Астрономически час (60 минути)


За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук. 

УНГАРСКИ ЕЗИК

Университетът „Eötvös Loránd” в Будапеща е основният изпитен център за унгарски език. Изпитът се полага пред държавна изпитна комисия, като могат да се сертифицират всички нива според Европейската езикова рамка (А1 – С2). В България изпитите за сертификат по унгарски език се провеждат от Унгарския културен институт от специално сертифициран екзаминатор. Сесиите са две – май и ноември. Всяко ниво включва писмена и устна част, като писмената е разделена на следните елементи:
 • Слушане с разбиране
 • Четене с разбиране
 • Езикови трансформации
 • Есе
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. 

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)


2, Астрономически час (60 минути)


За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.