DELF-DALF, TEF

Изпитите за сертификат DELF (А1 - B2)  и DALF (C1 - C2) имат две сесии в годината (януари и юни/юли), а TEF е общ езиков тест, чиято основна цел е да се определи нивото на езикови познания и компетенции на кандидата. По време на подготовката се разработват обстойно всички елементи от формата на съответния изпит.


 

DELF-DALF

Изпитите се провеждат съгласно шестте нива на Общата Европейска Езикова Рамка (А1 – С2) и се издават от френското Министерство на образованието. На всяко ниво се оценяват 4те типа умения: слушане и четене с разбиране, устно и писмено изразяване.

Варианти на изпитите
DELF PRIM е подходящ за деца от 7 до 11 год. Има 3 нива: А1.1, А1 и А2. DELF PRIM предлага занимателни материали по теми, които се отнасят до позната на детето среда, към семейството, любимите му занимания и училището.

DELF JUNIOR е подходящ за подрастващи от 12 до 18 год. Има 4 нива: А1, А2, В1 и В2. Изпитите засягат начина на живот на подрастващите и интересите им.

DELF/ DALF Tout Public е подходящ за възрастни, които желаят да удостоверят нивото си по френски език за лични, учебни или професионални цели. На изпита в този вариант можете да се явите във всички нива на ОЕЕР: от А1 до С2.

Независимо от варианта на изпита, на който се явите (PRIM, JUNIOR или Tout Public), дипломата, която получавате е една и съща и вариантът не е упоменат.

 

TEF

TEF е насочен преди всичко към кандидати, чийто майчин език не е френският. Предназначен е за възрастни (над 16 год.), които искат да получат реална представа за компетенциите си по френски език. Този вид тест може да се използва при следване във френски университет, при емиграция във франкофонска държава или за други лични цели. Изпитът е съобразен и направен спрямо скалата от шестте нива на Общата Европейска Езикова Рамка (А1 – С2).
Тестът за оценяване по френски език е съставен от два вида компоненти:

Компоненти от вида QCM (questionnaire a choix multiple – поредица от закрити въпроси), в три неразделни части:
•        Compréhension écrite (CE) 60 мин. – 50 въпроса – 300 точки
•        Compréhension orale (CO) 40 мин. – 60 въпроса – 360 точки
•        Lexique et structure (LS)   30 мин.  – 40 въпроса – 240 точки

Компоненти, изискващи изразяване, в две отделни части:
•        Expression ecrite (EE) 60 мин. – по 2 теми -  450 точки
•        Expression orale (EO) 35 мин. – по 2 теми -  450 точки


TEF в електронен вариант (e-TEF)
е-TEF e електронната версия на Теста за оценяване по френски език, която изцяло следва неговата структура. При е-TEF кандидатите научават резултатите от устното разбиране веднага, а резултатите от писменото изразяване се обработват много по-бързо.
 
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение.  (виж графика
Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

2, Астрономически час (60 минути)


За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.