DELE

Официалният сертификат за испански език се нарича DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera – “диплома по испански като чужд език”). Състои се от шест нива съгласно Европейската езикова рамка (А1 – С2). Дипломите се признават в цял свят от частни, търговски фирми, търговски палати, частни и държавни учебни заведения. В Испания се признават за прием в университети, езикови учебни заведения и работни места в държавната администрация и са с неограничена валидност.
Дипломите се издават в зависимост от степента на владеене на езика: А1 – С2. За всяко ниво се държи изпит с различна степен на трудност. Всеки един основно съдържа упражнения за четене с разбиране, слушане с разбиране, писане на есе и писмо и устна част. Всяка част е с различна продължителност. Има четири сесии: април, май, октомври и ноември.
  • Диплома A1
• Разбиране при четене (45 мин.) • Писмено изразяване (25 мин.) • Разбиране при слушане (20 мин.) • Разговор (15 мин.)
 
  • Диплома A2
• Разбиране при четене (60 мин.) • Писмено изразяване (50 мин.) • Разбиране при слушане (25 мин.) • Разговор (15 мин.)
 
  • Диплома B1
Удостоверява езиковата компетентност, необходима за справянето със ситуации, които изискват елементарно ниво на комуникация:
• Разбиране при четене (70 мин.). • Писмено изразяване (60 мин.). • Разбиране при слушане (40 мин.). • Разговор (15 мин.).
 
  • Диплома B2
Удостоверява езиковата компетентност, достатъчна за справяне с обичайни ситуации от всекидневния живот в нормални обстоятелства на общуване, които не изискват специализирана употреба на езика.
• Разбиране при четене (70 мин.). • Писмено изразяване (80 мин.). • Разбиране при слушане (40 мин.). • Разговор (15 мин.)
 
  • Диплома С1
• Разбиране при четене (80 мин.) • Писмено изразяване (80 мин.) • Разбиране при слушане (60 мин.) • Разговор (20 мин.)
 
  • Диплома C2
Удостоверява езиковата компетентност, необходима за справяне със ситуации, които изискват високо ниво на владеене на испанския език и познания за испанската култура.
• Употреба на езика, разбиране при четене и слушане (90 мин.). • Комплексни умения: разбиране при четене и слушане и писмена култура (150 мин.). • Комплексни умения: разбиране при четене и слушане и езикова култура (20 мин.) (и 30 мин. за подготовка)
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение.  (виж графика

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

2, Астрономически час (60 минути)За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.