Cambridge, TOEFL и IELTS

Cambridge (FCE, CAE, CPE)

Изпитите на Университета Кеймбридж са най-известните и престижни изпити за оценяване на английски език и се приемат от училища, университети, държавни организации и частни компании в цял свят. Cambridge няма период на валидност и обикновено се изисква при търсене на работа, кандидатстване по проекти и др. От януари 2015 година Cambridge English Language Assessment използва нов начин на отчитане на резултатите от изпитите, който предоставя по-подробна информация за представянето на кандидата.

 

Вид сертификат

Ниво според Европейската езикова рамка

Продължителност

Какво включва изпитът?

Необходими умения

FCE

В2

3 часа и половина:

• Четене и Употреба на езика – 1 час и 15 минути
• Писане - 1 час и 20 минути
• Слушане - 40  минути 
• Говорене - 14 минути за двама кандидати

Състои се от писмена и устна част.

Писмената част включва текстовете за четене и упражненията за употреба на езика, елементите за писане и слушане. Те се провеждат в един и същи ден.

Устният изпит може да бъде в същия или друг ден, като при него кандидатите показват своите умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

• писане на кратки имейли
• изразяване на мнение на английски език
• разбиране на неспециализирани предавания и статии.

CAE

С1

4 часа:

• Четене и Употреба на езика – 1 час и 30 минути
• Писане - 1 час и 30 минути
• Слушане - 40  минути
• Говорене - 15 минути за двама кандидати

Състои се от писмена и устна част.

Писмената част включва текстовете за четене и упражненията за употреба на езика, елементите за писане и слушане. Те се провеждат в един и същи ден.

Устният изпит може да бъде в същия или друг ден, като при него кандидатите показват своите умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

• писане на сложни имейли
• възприемане и разбиране на разнообразни текстове, от литература до статии, изразяващи мнението на автора

CPE

С2

4 часа:

• Четене и Употреба на езика – 1 час и 30 минути
• Писане - 1 час и 30 минути
• Слушане - 40  минути
• Говорене - 15 минути за двама кандидати

Състои се от писмена и устна част.

Писмената част включва текстовете за четене и упражненията за употреба на езика, елементите за писане и слушане. Те се провеждат в един и същи ден.

Устният изпит може да бъде в същия или друг ден, като при него кандидатите показват своите умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

разбиране на почти всичко, което се чува или чете на английски език
използване и разбиране на официален, академичен и разговорен език
аргументиране и обсъждане на различни обществени, политически, културни теми 

Ielts (General/Academic)

IELTS (International English Language Testing System) е най-популярният тест по английски език в света. Резултатите от IELTS се признават от над 10 000 организации в 140 страни, включително държавни, образователни институции и работодатели. Той е единственият тест по английски език, признат от имиграционните служби на всички държави, които изискват удостоверение за езиково ниво. Признава се до 2 години след полагането на изпита и се провежда в две разновидности:
  • Academic – академичният модул е предназначен за хора, които биха искали да продължат висшето си образование в англоговоряща страна.
  • General – е модулът, избиран от повечето хора, които търсят нови възможности за работа и кариерно развитие
Самият изпит има за цел да провери различните умения на кандидатите чрез елементите Слушане, Четене, Писане, Говорене. Елементите Слушане и Говорене са еднакви и за двете направления, докато Писане и Четене са с по-специални изисквания за академичното направление. Времето за отговаряне на всички въпроси е под 3 часа, което го прави по-кратък вариант на алтернативния TOEFL. Оценките са базирани на точкова система от 0 до 9, като повечето университети изискват резултат, надвишаващ 7,5.

 

Toefl

TOEFL е един от най-популярните изпите що се отнася до кандидатстване в чужбина.  Напоследък, обаче, академичният модул на IELTS , А- IELTS, набира все по-голяма популярност и измества TOEFL от лидерските му позиции. Подобно на IELTS, TOEFL включва елементите Reading, Listening, Speaking, Writing. Продължителността на теста е около 4 часа, а максималният резултат е 120 точки (повечето университети изискват минимум 80 за прием в бакалавърска програма). Сертификатът е с валидност 2 години. 


 

SAT

SAT е специфичен изпит, който служи за кандидатстване за висше образование предимно в САЩ. Тестовете са с две разновидности – Аргументативен тест и Предметен тест. Аргументативният модул включва 3 раздела - четене (Critical Reading), математика (Mathematics) и писане (Writing), със специфичен брой въпроси за всеки раздел, а тестът по предмети се определя съгласно спецификата на съответния предмет. Тестът се състои само от въпроси с избор на правилен отговор от няколко възможни, с изключение на есето. Общо времето за приключване на тест SAT е 3 часа и 45 минути.
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. 

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

2, Астрономически час (60 минути)


За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.