CELI

CELI

Сертификатът CELI е световнопризната диплома, получавана от чужденци, които изучават италиански език. Документът за владеене на италиански се издава от Университета за чужденци в Перуджа (Università per Stranieri di Perugia), който е част от консорциума за провеждане на Европейско изследване на чуждоезиковите компетентности (ESLC). Сертификатът по италиански език се приема за официален от Министерството на образованието и културата и Министерството на външните работи на Италия.

Изпитите за CELI са разделени на няколко типа - CELI, CELI immigrati (CELI за имигранти) и CELI adolescenti (CELI за юноши) - в зависимост от целта на ползване на езика. Разликите се отнасят към видовете задачи и жанровете на текстовете, които се избират според характеристиките на кандидатите и техните нужди, оставяйки непроменени установените методи, използвани при изпита и неговата трудност.

Изпитите за CELI са съобразени с нивата на Европейската езикова рамка и се делят на 6 подвида CELI Impatto (А1), CELI 1 (А2), CELI 2 (В1), CELI 3 (В2), CELI 4 (С1) и CELI 5 (С2).

CELI Impatto свидетелства за познаването на италиански език на ниво А1. Това е специфичен изпит за оценка на владеенето на езика на начално ниво. Кандидатите трябва да са способни да общуват посредством кратки въпроси и отговори за себе си, дома си, семейството си. В състояние са да разбират и използват формули за ежедневна употреба, за да покриват практическите си нужди.

Останалите изпити се разпределят, както следва:
 
Изпит: Форма на отговора: Продължителност: Процент от общия брой точки:
Четене с разбиране - Комбинации
- Вярно/невярно
1 час и 15 мин. 25
Създаване на писмен текст Писане - Кратко съчинение - Довършване на кратък текст   25
Слушане с разбиране Говорене - Правилна обратна връзка и кратки отговори (1-2 думи) - Кратък монолог 5-6 мин. 50
Разговор Разговор с изпитващия    
CELI 1 (А2) Описание на изпита: Продължителност: Процент от общия брой точки:
Четене с разбиране - Комбинации
- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
2 часа 25
Създаване на писмен текст - Довършване на текст
- Разширяване на текст
  15
Слушане с разбиране - Комбинации
- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
20 мин. 30
Пауза
Говорене Разговор 10 мин. 30
CELI 2 (В1) Описание на изпита: Продължителност: Процент от общия брой точки:
Четене с разбиране - Комбинации
- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
- Довършване
2 часа 25
Създаване на писмен текст - Довършване на документ (формуляр, въпросник)
- Обява
- Писмо
  25
Слушане с разбиране - Комбинации
- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
20 мин. 25
Пауза
Говорене Разговор 15 мин. 25
CELI 3 (В2) Описание на изпита: Продължителност: Процент от общия брой точки:
Четене с разбиране - Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
- Комбинации
- Кратки отговори
2 часа и 15 мин. 20
Писане - 1 съчинение (от 2 теми по избор)
- 1 писмо (от 3 теми по избор)
  20
Пауза от 10 мин.
Езикови компетенции - Довършване на текстове
- Реконструкция на текстове
45 мин. 10
Слушане с разбиране - Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
- Комбинации
25 мин. 20
Говорене Разговор 15 мин. 30
CELI 4 (С1) Описание на изпита: Продължителност: Процент от общия брой точки:
Четене с разбиране - Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
- Кратки отговори
- Комбинации
2 часа и 45 мин. 20
Писане - Обобщение
- 1 съчинение (от 3 теми по избор)
  25
Пауза от 10 мин.
Езикови компетенции - Довършване на изречения
- Откриване
и поправяне на грешки
- Разширяване на бележки
1 час и 15 мин. 10
Слушане с разбиране - Довършвания
- Комбинации
- Предаване на информация
25 мин. 15
Пауза
Говорене Разговор 20 мин. 30
CELI 5 (С2) Описание на изпита: Продължителност: Процент от общия брой точки:
Четене с разбиране - Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
- Кратки отговори
2 часа и 45 мин. 20
Писане - 1 съчинение (от 3 теми по избор)
- 2 писма
  30
Пауза от 10 мин.
Езикови компетенции - Довършване на изречения
- Откриване и поправяне на грешки
1 час и 15 мин. 10
Слушане с разбиране - Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
- Комбинации
- Допълване
25 мин. 15
Говорене Разговор 20 мин. 25

Предвиждат се три сесии за провеждане на изпита годишно: март (за CELI Impatto (А1), CELI 1 (А2), CELI 2 (В1), CELI 3 (В2)), юни и ноември.


 

CILS

CILS (Certification of Italian as a Foreign Language) е друг международен изпит, потвърждаващ степента на владеене на италиански език като чужд език. Изпитът е одобрен от Международния Университет в Сиена и официално е признат от Министерство на вътрешните работи на Италия.

Изпитът CILS съдържа 4 степени. Всяко ниво се явява независимо и завършено. Във всяко ниво се оценяват комуникативните способности в различни сфери: социална, професионална и академична.
За да получите сертификата CILS за една от четирите степени, е необходимо да се явите на изпит за тази степен, който се състои от 5 раздела: слушане, четене, граматика и структура на езика, писма и разговор. Всяка степен от изпита определя способността да се общува в различни ситуации – ежедневни, професионални и други, в зависимост от нивото на владеене на езика.

Сумарно максималния бал с натрупване от петте раздела е 100, а минималния бал -55. За да придобиете сертификата CILS е необходимо да наберете минималния бал във всеки раздел. Ако вие наберете минималния бал само в някои от разделите, то най-вероятно ще се явявате отново на другите раздели, в които не сте достигнали минималното количество балове.Резултатите от тези раздели, в които вие успешно сте преминали са с валидност една година от датата на изпита.
Изпита CILS официално се провежда два пъти в годината: в началото на юни и декември.
 
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение.  (виж графика

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)


2, Астрономически час (60 минути)


За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.