CAPLE

Официално приетите сертификати по португалски език са основно два – CAPLE за европейски португалски и CELPE Bras за бразилски португалски.
Сертификатите за международно признати и се изискват при кандидатстване в учебно заведение и при започване на работа в Португалия и Бразилия. 

 

CAPLE

Изпитите за сертификат CAPLE се провеждат в 5 нива според Европейската езикова рамка (А2 - C2). Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита (слушане и четене с разбиране, граматичен тест, устно събеседване). 

 

Ciple (А2)

Четене с разбиране

Четене на обяви, поставени на обществени места и на къси текстове. Използвани са упражнения от типа: избор от няколко възможности, съответствия, вярно/невярно.

1час 15 мин.

45%

Създаване на писмен текст

Писане на  късо съобщение, пощ. картичка на приятел. Писане на писмо.

Слушане с разбиране

Слушане на неформални текстове, типични за ежедневни ситуации.
Използвани са упражнения от типа: избор от няколко възможности, съответствия, вярно/невярно.

30 мин.

30%

Устно представяне

Разговор между изпитващия и кандидата относно личния му живот – произход, възраст, семейство, работа, т.н.

Симулация на разговор от личната или професионална сфера.

Разговор между изпитващия и кандидата относно съвременни събития.

10-15 мин. за всяка двойка кандидати

25%

Deple (В1)

Четене с разбиране

Общо разбиране на текстове като обяви, статии, новини, списания, брошури и др..
Използвани са упражнения от типа: избор от няколко възможности, съответствия, вярно/невярно.

30 мин.

25%

Създаване на писмен текст

Създаване на текст, разказващ събития, описващ ситуации, изразявайки мнение или писане на писмо (лично или към институция).

Писане на  късо съобщение, пощ. картичка.

1 час

25%

Слушане с разбиране

Слушане на диалози и информационни текстове (радиопредавания, новини, прогноза за времето

Използвани са упражнения от типа: избор от няколко възможности, съответствия, вярно/невярно.

40 мин.

25%

Устно представяне

Разговор между изпитващия и кандидата относно личния му живот – произход, възраст, семейство, работа, т.н.

Симулация на разговор от личната или професионална сфера.

Разговор между изпитващия и кандидата относно съвременни събития.

20 мин. за всяка двойка кандидати

25%

Diple (В2)

Четене с разбиране

Общо и детайлно разбиране на текстове. Използвани са упражнения от типа: избор от няколко възможности, съответствия, вярно/невярно.

75 мин.

25%

Създаване на писмен текст

Създаване на лично или насочено към институция писмо (160-180 думи)

Създаване на художествен, описателен или аргументативен текст (въз основа на три теми), (160-180 думи)

Трансформации на изречения. 

75 мин.

25%

Слушане с разбиране

Слушане на текстове с различен формат и контекст. Използвани са упражнения от типа: избор от няколко възможности.

40 мин.

25%

Устно представяне

Разговор между изпитващия и кандидата относно личния му живот – произход, възраст, семейство, работа, т.н.

Разговор между кандидатите относно планиране на някаква дейност.

Разговор между изпитващия и кандидата относно теми, поставени в началото на изпитната част.

20 мин. за всяка двойка кандидати

25%

Daple (С1)

Четене с разбиране

Общо и детайлно разбиране на текстове. Използвани са упражнения от типа: избор от няколко възможности, съответствия и текст с попълване.

90 мин.

25%

Създаване на писмен текст

Създаване на текст по посочена тема.

Създаване на художествен, описателен или аргументативен текст въз основа теми или текстове (200-230 думи)

Трансформации на изречения. 

90 мин.

25%

Слушане с разбиране

Слушане на текстове с различен формат и контекст. Използвани са упражнения от типа: избор от няколко възможности.

40 мин.

25%

Устно представяне

Разговор между изпитващия и кандидата относно личния му живот – произход, възраст, семейство, работа, т.н.

Разговор между кандидатите относно планиране на някаква дейност.

Разговор между изпитващия и кандидата относно теми, поставени в началото на изпитната част.

20 мин. за всяка двойка кандидати.

25%

Duple (С2)

Четене с разбиране

Общо и детайлно разбиране на текстове. Използвани са упражнения от типа: избор от няколко възможности, съответствия, вярно/невярно и текст с попълване.

120 мин.

25%

Създаване на писмен текст

Създаване на аргументативен текст въз основа на една от две теми (250-280 думи).

Създаване на художествен, описателен или аргументативен текст въз основа теми или текстове (250-280 думи)

Трансформации на изречения.

105 мин.

25%

Слушане с разбиране

Слушане на текстове с различен формат и контекст. Използвани са упражнения от типа: избор от няколко възможности.

40 мин.

25%

Устно представяне

Разговор между изпитващия и кандидата относно личния му живот – произход, възраст, семейство, работа, т.н.

Разговор между кандидатите относно планиране на някаква дейност.

Разговор между изпитващия и кандидата относно теми, поставени в началото на изпитната част.

20 мин. за всяка двойка кандидати

25%
 

CELPE Bras

Сертификатът CELPE Bras е единственият сертификат за владеене на португалски език, признат официално от Министерството на образованието в Бразилия. Изпитът е еднакъв за всички кандидати. Ако е издържан успешно, кандидатите се разпределят в четири нива според получените точки: В1, В2, С1 и С2. Изпитът включва елементите слушане с разбиране, четене с разбиране, устно и писмено изпитване. Съставен е от две части:
  • писмена част – съставена е от две задачи – слушане с разбиране и създаване на писмен текст и две задачи за четене с разбиране и създаване на писмен текст. Продължава 3 часа.
  • устна част – разговор въз основа на дейности и интереси, споменати от кандидата във формуляра за записване и разговор върху теми от ежедневието и наболели обществени теми.
За да получи сертификата, кандидатът трябва да издържи и двете части на изпита. 

За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. (виж графика) 

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

2, Астрономически час (60 минути)

За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.