Английски

Английският език е роден на повече от 300 милиона души, но, тъй като е толкова разпространен като втори език и като средство за онлайн общуване, съвсем спокойно носи титлата "световен език". Научете повече в нашия блог

Учебен център Орбис Ви предлага:


 

КУРСОВЕ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ (А1-С2):

Курсовете по общ английски език са вечерни (два пъти седмично от 18.30 до 20.30), дневни (три пъти седмично), съботни или неделни (по 4 или 5 учебни часа) и интензивни (всеки делничен ден). Часовете, предвидени за покриване на всяко едно ниво, включват упражнения за разговор, поставяйки курсиста в определени езикови ситуации, текстове за слушане и четене с разбиране, разясняване на всяка нова граматична единица и затвърждаване на новите знания с допълнителни упражнения.

Курсовете са разделени по нива, както следва: 
 

А1

А2

(В1)

(В2)

(С1)

(С2)

В1.1

В1.2

В2.1

В2.2

С1.1

С1.2

С2.1

С2.2

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

50 уч. ч.

350 лв.

350 лв.

350 лв.

350 лв.

350 лв.

350 лв.

400 лв.

400 лв.

400 лв.

400 лв.


Виж графика 

РАЗГОВОРНИ КУРСОВЕ:

Разговорните курсове са предназначени за курсисти, учили или в момента изучаващи английски език от ниво А2 – В1 и от ниво В2 – С1. Целта на курсовете е да развият умения за водене на разговор в различни езикови ситуации, като се работи по определени теми, чиято сложност зависи от нивото на курса.

Продължителността им е 30 учебни часа, разделени в 10 занятия, а цената – 260 лв. 

 

КУРСОВЕ „ЕРАЗЪМ“:

Курсовете са насочени към студенти, заминаващи в чужбина по програмата „Еразъм“, от които се изисква определено ниво на владеене на английски език. Курсовете улесняват бързото адаптиране на студентите в страната, тъй като, освен върху езиковата подготовка, се акцентира и върху културните специфики и особености на английския бит и култура.

Продължителността им е 50 учебни часа. Обучението може да бъде интензивно или полуинтензивно, в дневна или вечерна форма. Цената е 350 лв. 

 

КУРСОВЕ „ПЪТЕШЕСТВИЯ, КУЛТУРА И ЕЗИК“:

Курсовете са насочени към хора, обичащи да пътешестват, интересуващи се от културните особености на Англия и англоговорящите страни, любопитни да узнаят факти, свързани с историята, културата и съвременния начин на живот на народите, говорещи английски език. Това не е традиционният курс за постигане на определено ниво на владеене на езика. Той се провежда под формата на пътеводител. Ще ви даде готови фрази по различни теми, така че да се чувствате подготвени, влизайки в магазина, в аптеката, в музея, искайки информация за посоката, за часа, за работното време и т.н.

Продължителността им е 30 учебни часа, разделени в 10 занятия, а цената – 260 лв. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ:

Специализираните курсове се провеждат с курсисти, владеещи езика минимум на ниво В1. Предназначени са за специалисти, работещи в различни области – бизнес, медицина, икономика и банково дело, търговия, право, земеделие и др.

Курсовете могат да бъдат индивидуални или групови.

Продължителността и цената им се определят въз основа на конкретните изисквания, нужди и брой на курсистите и се организират при запитване от страна на клиента.

 

КОРПОРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ:

Имаме дълъг опит в корпоративното обучение. Наши клиенти са били и са много фирми, работещи в различни браншове на бизнеса. За всяко едно корпоративно обучение изготвяме индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и на нейните служители. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове, с които гарантираме ефективен контрол на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център Орбис.

Продължителността и цената им се определят въз основа на конкретните изисквания и нужди на клиента, както и на броя на курсистите.

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Английският език е езикът, който предоставя най-много възможности за сертифициране. Видовете изпити се определят въз основа на сложността им, периода им на валидност, страната, в която се държат или признават и т.н.

Най-популярните изпити по английски език са тези на Cambridge (FCE, CAE, CPE), Ielts (General/Academic), Toefl, SATCambridge и SAT нямат период на валидност и обикновено се изискват при търсене на работа, кандидатстване по проекти и др., като SAT е държан  по-често в САЩ, нерядко с цел обучение. Ielts и Toefl са така наречените „временни” сертификати. Тяхната валидност е две години и обикновено се използват за кандидатстване във висше учебно заведение.
 
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 400 лв.

Предлагаме два варианта на обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 15 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 17 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 14 лв. за нива С1 - С2 на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 24 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 26 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 16 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. 

научи повече

 

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

Основната учебна система, по която работим в курсовете ни по общ английски език, е New English File (А1-С2). Системата е нова, включва разнообразна лексика от различни сфери на живота ни, бизнеса, науката и др. Работим също така и по други системи като Close-up, която е изключително подходяща за тийнейджъри и хора, обичащи любопитните факти, историята, географията и т.н, Upstream – най-често използваната система в училище, добре познатия ни Headway и др. 

 

ПРОВЕРКА НА НИВОТО

Учебен център Орбис предлага безплатен онлайн тест по английски език за проверка на езиковото ниво. Тестът се състои от 100 въпроса, които постепенно увеличават сложността си спрямо нивата на Европейската езикова рамка (А1-С2). Можете да го направите по всяко удобно за Вас време у дома си, в офиса или на друго място. Ние ще получим резултата и ще Ви го изпратим по имейл.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
  • Груповото обучение се провежда при минимум четирима курсисти.
  • Учебният час е с продължителност 40 минути.