Фирмено обучение

Учебен център Орбис предлага фирмено обучение по:
  • италиански,
  • португалски,
  • испански,
  • френски,
  • румънски,
  • гръцки,
  • унгарски,
  • шведски и
  • фински език.

Изготвяме индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и нуждите на служителите.

Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове, с които гарантираме ефективен контрол на подготовката.

Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център Орбис.