График

График на курсовете по чужди езици

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански
A2
80 учебни часа
26.05.19
неделя
  10.00 -
13.00
250
италиански
B2.1
50 учебни часа
16.03.19
събота
  10.00 -
13.00
250
италиански А2 80 учебни часа 7.05.19 вторник/четвъртък   18.30 -
21.00
250
италиански В1.1 50 учебни часа  24.02.19 неделя  10.00 -
13.00
250
сертификат по португалски В2.1 24 учебни часа 03.04.19 сряда 19.00 -
20.30
120
португалски А2 50 учебни часа 08.04.19 понеделник/сряда 18.30 -
20.30
250
португалски B1 50 учебни часа 09.04.19 вторник 18.30 -
20.30
250
португалски А2 50 учебни часа 24.02.19 събота 10.30 -
13.30
250
бразилски А2 50 учебни часа 27.01.19 неделя 10.00 -
13.00
250
френски
B1.1
50 учебни часа
19.02.19
вторник/четвъртък
18.30 -
20.30
250
испански
А1 50 учебни часа 27.04.19 събота 15.30 -
18.30
250
 испански А1 50 учебни часа 24.04.19 сряда/петък 10.00 -
12.00
250
румънски
A1 50 учебни часа 23.04.19 събота 14.00 -
17.00
250
английски
А2
50 учебни часа
24.04.19
сряда/петък
18.30 - 20.30
250
английски
В1.1
50 учебни часа
23.04.19
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
250
немски
А1
80 учебни часа
23.04.19
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
немски
B1.1
80 учебни часа
15.01.19
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
фински
А2
50 учебни часа
09.03.19
събота
10.00 - 13.00
250
шведски В1 50 учебни часа 24.02.19 неделя 10.00 - 13.00 250
руски
А1
50 учебни часа
23.04.19
вторник/петък
18.30 - 20.30
250


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.

График на специализираните курсове

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА
Курсове по програмата Еразъм
Португалски
А1
50 часа
03.06.19
пон./четвъртък
16.00 - 18.00
250
Италиански
А1
50 часа
03.06.19
пон./четвъртък
16.00 - 18.00
250
Испански
А1
50 часа
03.06.19
пон./четвъртък
16.00 - 18.00
250
Разговорни курсове
Италиански
от А2 до В2
30 часа
02.06.19
неделя
15.00 - 17.00
150
Португалски
от А2 до В2
30 часа
03.06.19
понеделник
18.30 - 20.30
150
Френски
от А2 до В2
30 часа
03.06.19
понеделник
18.30 - 20.30
150
Испански
от А2 до В2
30 часа
03.06.19
понеделник
18.30 - 20.30
150
Английски
от А2 до В2
30 часа
03.06.19
понеделник
18.30 - 20.30
150
Езикови курсове за ученици от 2-ри до 6-ти клас*
Английски
начално ниво
24 часа
03.06.19
пон./сряда
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
120
Италиански
начално ниво
24 часа
03.06.19
пон./четвъртък
16.00 - 18.00
120
Испански
начално ниво
24 часа
04.06.19
вторник/четвъртък
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
120
Португалски
начално ниво
24 часа
04.06.19
вторник/четвъртък
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
120
Френски
начално ниво
24 часа
03.06.19
пон./сряда
10.00 - 12.00
120
Немски
начално ниво
24 часа
03.06.19
пон./сряда
10.00 - 12.00
120
* За горепосочените езици предлагаме също и индивидуално обучение при желание на родителите. Цената е 18лв. на астрономически час. Обучението се провежда в удобно за детето и преподавателя време (от понеделник до събота включително).
* Курс стартира при минимум записани 4 деца.