График

График на курсовете по чужди езици

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански A1 80 учебни часа 20.09.21 пенеделник/четвъртък 18.30 - 20.30 290
италиански
A1
80 учебни часа
8.01.22
събота
 10.00 - 12.00
290
италиански A1 80 учебни часа 11.01.22 вторник / петък 18.30 - 20.30 290
италиански В2 50 учебни часа 8.01.22 събота 13.30 - 16.30 250
португалски А1 50 учебни часа 10.01.22 понеделник/четвърътк 18.30 -20.30 250
португалски В1 50 учебни часа 2.10.21 събота 9.00 -11.40 250
бразилски А1 50 учебни часа 15.01.22 неделя 10.00 -13.00 250
френски А1 50 учебни часа 11.01.22 вторник/ четвъртък 18.30 - 20.30 250
 испански А2 50 учебни часа 05.01.22 сряда/петък 18.30 -20.30 250
испански
В1.1 50 учебни часа 15.01.22 събота 10.00 -13.00 250
английски
А2
50 учебни часа
12.01.22
сряда/петък
18.30 - 20.30
250
английски
В1.1
50 учебни часа
11.01.22
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
250
немски А1 80 учебни часа 10.01.22 понеделник/четвъртък 18.30 - 20.30 250
немски
А2
80 учебни часа
11.01.22
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
фински
А1
50 учебни часа
15.01.22
събота
10.00 - 13.00
250
руски
А1
50 учебни часа
11.01.22
вторник/петък
18.30 - 20.30
250


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.

График на специализираните курсове

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА
Курсове по програмата Еразъм
Португалски
А1
50 часа
10.01.22
пон./четвъртък
16.00 - 18.00
250
Италиански
А1
50 часа
10.01.22
пон./четвъртък
16.00 - 18.00
250
Испански
А1
50 часа
10.01.22
пон./четвъртък
16.00 - 18.00
250
Разговорни курсове
Италиански
от А2 до В2
30 часа
9.01.22
неделя
15.00 - 17.00
150
Португалски
от А2 до В2
30 часа
10.01.22
понеделник
18.30 - 20.30
150
Френски
от А2 до В2
30 часа
10.01.22
понеделник
18.30 - 20.30
150
Испански
от А2 до В2
30 часа
10.01.22
понеделник
18.30 - 20.30
150
Английски
от А2 до В2
30 часа
10.01.22
понеделник
18.30 - 20.30
150
Езикови курсове за ученици от 2-ри до 6-ти клас*
Английски
начално ниво
24 часа
10.01.22
пон./сряда
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
120
Италиански
начално ниво
24 часа
10.01.22
пон./четвъртък
16.00 - 18.00
120
Испански
начално ниво
24 часа
11.01.22
вторник/четвъртък
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
120
Португалски
начално ниво
24 часа
11.01.22
вторник/четвъртък
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
120
Френски
начално ниво
24 часа
10.01.22
пон./сряда
10.00 - 12.00
120
Немски
начално ниво
24 часа
10.01.22
пон./сряда
10.00 - 12.00
120
* За горепосочените езици предлагаме също и индивидуално обучение при желание на родителите. Цената е 20лв. на астрономически час. Обучението се провежда в удобно за детето и преподавателя време (от понеделник до събота включително).
* Курс стартира при минимум записани 4 деца.