График

График на курсовете по чужди езици

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански
A2
80 учебни часа
3.11.18
събота
 14.00 -
17.00
250
италиански
B1.1
50 учебни часа
29.09.18
събота
  10.00 -
13.00
200
италиански А1 80 учебни часа 06.11.18 вторник/четвъртък   19.00 -
21.00
250
италиански А2 80 учебни часа  02.09.18 неделя  10.00 -
13.30
250
португалски А1 50 учебни часа 18.09.18 вторник/четвъртък 18.30 -
20.30
200
португалски А1 50 учебни часа 20.10.18 събота 10.00 -
13.00
200
португалски А2 50 учебни часа 26.01.19 събота 10.00 -
13.00
200
португалски B1.1 50 учебни часа 20.10.18 събота 15.30 -
18.30
200
португалски C1 50 учебни часа 17.10.18 сряда 19.00 -
21.00
250
бразилски А1 50 учебни часа 30.09.18 неделя 10.00 -
13.00
200
френски
А2
50 учебни часа
28.11.18
понеделник/сряда
10.00 -
13.00
200
френски
А1
50 учебни часа
01.10.18
понеделник/сряда
18.30 -
20.30
200
испански
А1 50 учебни часа 10.11.18 събота 10.00 -
12.00
200
 испански А1 50 учебни часа 6.11.18 вторник/четвъртък 18.30 -
20.30
200
румънски
A1 60 учебни часа 24.10.18 сряда/петък 18.30 -
20.30
250
бизнес
английски
В1.1 50 учебни часа 22.10.18 понеделник/сряда 18.30 - 20.30 250
английски
А2
50 учебни часа
24.10.18
сряда/петък
18.30 - 20.30
200
английски
В1.1
50 учебни часа
23.10.18
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
200
немски
А1
80 учебни часа
22.10.18
понеделник/сряда
18.30 - 20.30
250
немски
А2
80 учебни часа
11.09.18
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
фински
A1
50 учебни часа
27.10.18
събота
10.00 - 13.00
200
руски
А1
50 учебни часа
23.10.18
вторник/петък
18.30 - 20.30
200
шведски
А1
50 учебни часа
9.09.18
неделя
10.00 - 13.00
200


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.

График на специализираните курсове

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА
Курсове по програмата Еразъм
Португалски
А1
50 часа
05.11.18
пон./четвъртък
16.00 - 18.00
200
Италиански
А1
50 часа
05.11.18
пон./четвъртък
16.00 - 18.00
200
Испански
А1
50 часа
05.11.18
пон./четвъртък
16.00 - 18.00
200
Разговорни курсове
Италиански
от А2 до В2
30 часа
21.10.18
неделя
15.00 - 17.00
150
Португалски
от А2 до В2
30 часа
05.11.18
понеделник
18.30 - 20.30
150
Френски
от А2 до В2
30 часа
05.11.18
понеделник
18.30 - 20.30
150
Испански
от А2 до В2
30 часа
05.11.18
понеделник
18.30 - 20.30
150
Английски
от А2 до В2
30 часа
05.11.18
понеделник
18.30 - 20.30
150
Езикови курсове за ученици от 2-ри до 6-ти клас*
Английски
начално ниво
24 часа
05.11.18
пон./сряда
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
120
Италиански
начално ниво
24 часа
05.11.18
пон./четвъртък
10.00 - 12.00
120
Испански
начално ниво
24 часа
05.11.18
вторник/четвъртък
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
120
Португалски
начално ниво
24 часа
05.11.18
вторник/четвъртък
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
120
Френски
начално ниво
24 часа
05.11.18
пон./сряда
10.00 - 12.00
120
Немски
начално ниво
24 часа
05.11.18
пон./сряда
10.00 - 12.00
120
* За горепосочените езици предлагаме също и индивидуално обучение при желание на родителите. Цената е 18лв. на астрономически час. Обучението се провежда в удобно за детето и преподавателя време (от понеделник до събота включително).
* Курс стартира при минимум записани 4 деца.