График

График на курсовете по чужди езици

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански A1 80 учебни часа 3.10.22 пенеделник/четвъртък 18.30 - 20.30 360
италиански
A2
80 учебни часа
15.10.22
събота
 10.30 - 12.30
360
италиански В1.1 50 учебни часа 18.10.22 вторник / петък 18.30 - 20.30 300
италиански В1.2 50 учебни часа 15.10.22 събота 13.30 - 16.30 300
португалски А1 50 учебни часа 16.10.22 неделя 10.00 -13.00 300
португалски В1 50 учебни часа 15.10.22 събота 13.00 -16.00 300
бразилски А1 50 учебни часа 23.10.22 неделя 10.00 -13.00 300
френски А1 50 учебни часа 17.10.22 вторник/ четвъртък 18.30 - 20.30 300
 испански В2 50 учебни часа 5.10.22 сряда/петък 18.30 -20.30 300
испански
A1 50 учебни часа 22.10.22 събота 10.00 -13.00 300
английски
А2
50 учебни часа
19.10.22
сряда/петък
18.30 - 20.30
300
английски
В1.1
50 учебни часа
18.10.22
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
300
немски А1 80 учебни часа 17.10.22 понеделник/четвъртък 18.30 - 20.30 360
немски
А2
80 учебни часа
18.10.22
вторник/петък
18.30 - 20.30
360
фински
А1
50 учебни часа
22.10.22
събота
10.00 - 13.00
300
руски
А1
50 учебни часа
18.10.22
вторник/петък
18.30 - 20.30
300


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.

График на специализираните курсове

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА
Курсове по програмата Еразъм
Португалски
А1
50 часа
16.10.22
неделя
10.00 - 13.00
300
Италиански
А1
80 часа
3.10.22
пон./четвъртък
18.30 - 20.30
360
Испански
А1
50 часа
22.10.22
събота
10.00 - 13.00
300
Разговорни курсове
Италиански
от А2 до В2
30 часа
22.10.22
събота
13.00 - 15.00
180
Португалски
от А2 до В2
30 часа
24.10.22
понеделник
18.30 - 20.30
180
Френски
от А2 до В2
30 часа
24.10.22
понеделник
18.30 - 20.30
180
Испански
от А2 до В2
30 часа
24.10.22
понеделник
18.30 - 20.30
180
Английски
от А2 до В2
30 часа
24.10.22
понеделник
18.30 - 20.30
180
Езикови курсове за ученици от 2-ри до 6-ти клас*
Английски
начално ниво
24 часа
17.10.22
пон./сряда
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
160
Италиански
начално ниво
24 часа
17.10.22
пон./четвъртък
16.00 - 18.00
160
Испански
начално ниво
24 часа
18.10.22
вторник/четвъртък
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
160
Португалски
начално ниво
24 часа
18.10.22
вторник/четвъртък
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
160
Френски
начално ниво
24 часа
17.10.22
пон./сряда
10.00 - 12.00
160
Немски
начално ниво
24 часа
17.10.22
пон./сряда
10.00 - 12.00
160
* За горепосочените езици предлагаме също и индивидуално обучение при желание на родителите. Цената е 20лв. на астрономически час. Обучението се провежда в удобно за детето и преподавателя време (от понеделник до събота включително).
* Курс стартира при минимум записани 4 деца.