График

График на курсовете по чужди езици

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански
A1
80 учебни часа
8.10.17
неделя
10.00 - 13.30
250
италиански
А1
80 учебни часа
28.09.17
четвъртък/петък
18.30 - 20.30
250
италиански
A2
80 учебни часа
28.10.17
събота
10.00 - 13.30
250
италиански
B1.1
50 учебни часа
18.09.17
понеделник/сряда
18.30 - 20.30
200
италиански
разговорен
30 учебни часа
29.09.17
петък
18.30 - 20.30
150
португалски
А1 50 учебни часа 27.09.17 сряда/петък 18.30 - 20.30 200
португалски А1 50 учебни часа 30.09.17 събота 10.00 - 13.00 200
португалски А2 50 учебни часа 30.09.17 събота 13.30 -
16.30
200
португалски В2.1 50 учебни часа 17.10.17 вторник/четвъртък 18.30 - 20.30 200
португалски С1.1 50 учебни часа 29.09.17 понеделник 18.30 - 20.30 250
бразилски А1 50 учебни часа 10.09.17 неделя 10.00 - 13.00 200
френски
А1
50 учебни часа
16.09.17
събота
10.00 - 13.00
200
френски
А2
50 учебни часа
19.09.17
вторник/петък
18.30 - 20.30
200
испански
А1 50 учебни часа 30.09.17 събота 13.30 - 16.30 200
румънски
A1 60 учебни часа 25.09.17 понеделник - сряда 18.30 - 20.30 250
румънски A1 60 учебни часа 07.10.17 събота 10.00 - 13.00 250
румънски
B1.1 60 учебни часа 26.09.17 вторник/четвъртък 18.30 - 20.30 250
английски
А1.1
50 учебни часа
27.09.17
сряда/петък
18.30 - 20.30
200
английски
В1.1
50 учебни часа
26.09.17
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
200
немски
А2
80 учебни часа
19.09.17
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
немски
А1
80 учебни часа
18.09.17
понеделник/четвъртък
18.30 - 20.30
250
фински
A1
50 учебни часа
9.09.17
събота
10.00 - 13.00
200
руски
А1
50 учебни часа
26.09.17
вторник/петък
18.30 - 20.30
200
шведски
А1
50 учебни часа
15.10.17
неделя
10.00 - 13.30
200* Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
** Един учебен час е 40 минути.
*** Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
 

График на специализираните курсове

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА
Курсове по програмата Еразъм
Португалски
А1
50 часа
02.10.17
понeделник/петък
16.00 - 18.00
200
Италиански
А1
50 часа
03.10.17
вторник/четвъртък
16.00 - 18.00
200
Испански
А1
50 часа
03.10.17
вторник/четвъртък
16.00 - 18.00
200
Разговорни курсове
Италиански
от А2 до В2
30 часа
29.09.17
петък
18.30 - 20.30
150
Португалски
от А2 до В2
30 часа
01.10.17
неделя
13.30 - 15.30
150
Френски
от А2 до В2
30 часа
02.10.17
понеделник
18.30 - 20.30
150
Испански
от А2 до В2
30 часа
14.10.17
събота
10.00 - 12.00
150
Английски
от А2 до В2
30 часа
08.10.17
неделя
10.00 - 12.00
150
Езиковите курсове за ученици
Италиански
А1
50 часа
10.10.17
вторник/петък
14.30 - 16.30
200
Португалски
А1
50 часа
09.10.17
пон./четвъртък
14.30 - 16.30
200
Френски
А1
50 часа
11.10.17
сряда/петък
14.30 - 16.30
200
Английски
А2
50 часа
10.10.17
вторник/петък
14.30 - 16.30
200
Испански
А1
50 часа
11.10.17
сряда/петък
14.30 - 16.30
200
Немски
А1
50 часа
09.10.17
понеденик/сряда
14.30 - 16.30
200