Защита на личните данни

Защита на личните данни

В резултат на разменена кореспонденция ние сме получили и съхраняваме ваши лични данни – име телефон, електронен адрес. Съгласно Регламент на ЕС 2016/679, ЗЗЛД ви молим да изразите конкретно и недвусмислено указание дали да продължим да съхраняваме и употребяваме вашите лични данни или данните ви да бъдат изтрити! 
Ако желаете да продължим да съхраняваме и употребяваме ваши лични данни – име  и електронен адрес за търговска кореспонденция, моля да ни отговорите на електронния адрес, от който сте получили това съобщение! 
Ако не желаете да съхраняваме вашите лични данни повече, моля да ни уведомите писмено чрез форма образец за възражение или отказ от съгласие, които ще намерите на сайта ни.
 
Искане от субект на данните 24 Kb (docx) свали