Други

УНГАРСКИ ЕЗИК

Университетът „Eötvös Loránd” в Будапеща е основният изпитен център за унгарски език. Изпитът се полага пред държавна изпитна комисия, като могат да се сертифицират всички нива според Европейската езикова рамка (А1 – С2). В България изпитите за сертификат по унгарски език се провеждат от Унгарския културен институт от специално сертифициран екзаминатор. Сесиите са две – май и ноември. Всяко ниво включва писмена и устна част, като писмената е разделена на следните елементи:
  • Слушане с разбиране
  • Четене с разбиране
  • Езикови трансформации
  • Есе