Руски

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

Основните учебни системи, по които работим в курсовете ни по общ руски език, са Жили-Были, Дорога в Россию, Окно в Россию, Золотое перо. Системите са нови, включват разнообразна лексика от различни сфери на живота ни, бизнеса, науката и др.