Италиански

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

Основните учебни системи, по които работим, са Nuovo Progetto Italiano и Qui Italia за нива А1 – С1, Spazio Italia за нива А1 – В2 и Magari за нива В2 – С2.  

Nuovo Progetto Italiano е подходяща за ученици и възрастни. Тя е добре балансирана по отношение на граматика, лексика, упражнения за слушане и теми за разговор.

Qui Italia  е удачен избор за хора, които бързат да напреднат в езика. Граматиката е добре структурирана и има прекрасна учебна тетрадка за затвърждаване на новите знания.

Spazio Italia и Magari акцентират върху италианската история, култура, забележителности и начин на живот. Разширяват лексикалния запас и чрез много аудио упражнения и комуникативни ситуации се развиват умения за изразяване на италиански език.