ZOP, TestDaF и DSH

TestDaF

TestDaF е изпит по немски език за напреднало ниво. Той обхваща нивата от В2 до С1 от шестстепенната скала на Общата европейска езикова рамка. Той се състои от четири части: четене с разбиране, слушане с разбиране, писмено изразяване и устен изпит. Ако бъде издържан успешно, служи като езиков сертификат.