Други

ШВЕДСКИ ЕЗИК

SWEDEX (Swedish Examinations) представлява международно признат езиков тест, базиран на Общоевропейската езикова рамка за степен на владеене на даден език. Тестът проверява и оценява практическите умения и навици на кандидатите по отношение на елементите слушане, говорене, четене и писане.

Сертификатът се издава за нивата А2 до В2. Сертификатът за ниво В2 по шведски език (или друг подобен) дава голямо предимство при кандидатстване за работа и образование в Швеция, като в някои случаи дори е задължителен. Той удостоверява, че притежателят му може да се справя самостоятелно с езика и притежава нивото, което се изисква за наемане на работа в Швеция. Освен това сертификатът удостоверява, че притежателят му може да продължи образованието си в повечето учебни заведения в Швеция. В някои случаи се изисква да бъде надграден със сертификата TISUS, който е необходимо условие за следване в някои шведски университети, но това може да стане само на място в Швеция.

Изпитът се провежда от специален екзаминатор, оправомощен от принципалът - Folkuniversitetet в Швеция два пъти годишно.  

За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа (виж графика) и са на цена 250 лв.

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 14 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 20 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 24 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 15 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. 

За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.