Други

ШВЕДСКИ ЕЗИК

SWEDEX (Swedish Examinations) представлява международно признат езиков тест, базиран на Общоевропейската езикова рамка за степен на владеене на даден език. Тестът проверява и оценява практическите умения и навици на кандидатите по отношение на елементите слушане, говорене, четене и писане.

Сертификатът се издава за нивата А2 до В2. Сертификатът за ниво В2 по шведски език (или друг подобен) дава голямо предимство при кандидатстване за работа и образование в Швеция, като в някои случаи дори е задължителен. Той удостоверява, че притежателят му може да се справя самостоятелно с езика и притежава нивото, което се изисква за наемане на работа в Швеция. Освен това сертификатът удостоверява, че притежателят му може да продължи образованието си в повечето учебни заведения в Швеция. В някои случаи се изисква да бъде надграден със сертификата TISUS, който е необходимо условие за следване в някои шведски университети, но това може да стане само на място в Швеция.

Изпитът се провежда от специален екзаминатор, оправомощен от принципалът - Folkuniversitetet в Швеция два пъти годишно.