Други

РУСКИ ЕЗИК

Изпитът за сертификат по руски език ТРКИ се провежда два пъти годишно – май/юни и ноември - и включва писмена и устна част със следните раздели:
 • владеене на лексика и граматика
 • разбиране при четене с разбиране
 • разбиране при слушане с разбиране
 • изразяване на писмена реч
 • устно представяне
Нивата за владеене на руски се отнасят към Общата европейска езикова рамка, както следва:
 • Елементарно ниво (ТЭУ = А1)
 • Базово ниво (ТБУ = А2)
 • Първо ниво (ТРКИ – 1 = В1)
Наличието на този сертификат е необходимо за постъпване във висшите училища на Руската федерация.
 • Второ ниво (ТРКИ – 2 = В2)
Дава възможност за общуване във всички сфери. Позволява извършване на професионална дейност на руски език в качеството на специалист по съответния профил: хуманитарен (не филологически), инженерно-технически, т.н.
 • Трето ниво (ТРКИ – 3 = С1)
Дава право на преподаване на руски като чужд.
 • Четвърто ниво (ТРКИ – 4 = С2)
Дава право на всички видове преподавателска, преводаческа и научноизследователска дейност.