Други

РУСКИ ЕЗИК

Изпитът за сертификат по руски език ТРКИ се провежда два пъти годишно – май/юни и ноември - и включва писмена и устна част със следните раздели:
 • владеене на лексика и граматика
 • разбиране при четене с разбиране
 • разбиране при слушане с разбиране
 • изразяване на писмена реч
 • устно представяне
Нивата за владеене на руски се отнасят към Общата европейска езикова рамка, както следва:
 • Елементарно ниво (ТЭУ = А1)
 • Базово ниво (ТБУ = А2)
 • Първо ниво (ТРКИ – 1 = В1)
Наличието на този сертификат е необходимо за постъпване във висшите училища на Руската федерация.
 • Второ ниво (ТРКИ – 2 = В2)
Дава възможност за общуване във всички сфери. Позволява извършване на професионална дейност на руски език в качеството на специалист по съответния профил: хуманитарен (не филологически), инженерно-технически, т.н.
 • Трето ниво (ТРКИ – 3 = С1)
Дава право на преподаване на руски като чужд.
 • Четвърто ниво (ТРКИ – 4 = С2)
Дава право на всички видове преподавателска, преводаческа и научноизследователска дейност.

За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа (виж графика) и са на цена 250 лв.

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 14 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 20 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 24 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 15 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. 

За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.