Френски

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ

Имаме дългогодишен опит в подготовката за сертификатите по френски език. Основните международно признати изпити са два – DELF / DALF и TEF. Те се изискват при кандидатстване в учебно заведение и при започване на работа в съответните държави, говорещи френски език.
 
Изпитите за сертификат DELF (А1 - B2)  и DALF (C1 - C2) имат две сесии в годината (януари и юни/юли), а TEF е общ езиков тест, чиято основна цел е да се определи нивото на езикови познания и компетенции на кандидата. По време на подготовката се разработват обстойно всички елементи от формата на съответния изпит.
 
Предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение и за двата сертификата. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 300 лв..

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 15 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 24 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 26 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 16 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. .
Научи повече