Турски език

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ

Езиковият център “Tömer” за турско и чуждоезиково изследване и приложение към Университета в Анкара (ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÖMER) е единственият сертификатен център и институция в Турция, имаща право да издава Европейското езиково портфолио (ELP) според Общата европейска езикова рамка. Сертифицира за всички езикови нива (А1 - С2). От 2004 година организацията участва и в програмите за образование и култура на Европейската комисия, в проекти по Програма Леонардо да Винчи и Подпрограма Сократ/Лингва.

За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 250 лв., а индивидуалното обучение е 12 лв. на учебен час.
Научи повече