Руски

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ

Руската държавна система за тестиране ТРКИ (Тест по русскому языку как инностранному) е включена в Европейската структура за езиково тестиране ALTE. Нивата на сертифициране за съобразени с Европейската езикова рамка (А1 – С2). Изпитът има писмена и устна част. Включва граматични и лексикални упражнения, четене с разбиране, слушане с разбиране и писмена задача.
 
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 250 лв., а индивидуалното обучение е 12 лв. на учебен час.
Научи повече