Португалски

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ

Имаме дългогодишен опит в подготовката за сертификатите по португалски език, които са два – CAPLE за европейски португалски и CELPEBras за бразилски португалски.
Сертификатите за международно признати и се изискват при кандидатстване в учебно заведение и при започване на работа в Португалия и Бразилия.
 
Изпитите за сертификат CAPLE се провеждат в 5 нива според Европейската езикова рамка (А2 - C2). Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита (слушане и четене с разбиране, граматичен тест, устно събеседване).
 
Сертификатът CELPE Bras е единственият сертификат за владеене на португалски език, признат официално от Министерството на образованието в Бразилия. Изпитът е еднакъв за всички кандидати. Ако е издържан успешно, кандидатите се разпределят в четири нива според получените точки: В1, В2, С1 и С2.
 
Предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение и за двата сертификата. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 250 лв., а индивидуалното обучение е 12 лв. на учебен час.
Научи повече