Немски

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ

Съществуват няколко сертификата за удостоверяване на владеенето на немски език. Единственият, обаче, който обхваща всички нива на Европейската езикова рамка е изпитът на Гьоте институт - Goethe-Zertifikat. ZentraleOberstufenprüfung (ZOP) удостоверява познания по немски език на ниво С2 и освобождава от езиков изпит в немските университети. TestDaF и DSH са изпити по немски език за нива В2 – С2 и служат за кандидатстване в университети или за започване на работа в Германия.
 
Предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение и за двата сертификата. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 300 лв.

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 15 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 24 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 26 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 16 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. .
Научи повече