Немски

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ

Съществуват няколко сертификата за удостоверяване на владеенето на немски език. Единственият, обаче, който обхваща всички нива на Европейската езикова рамка е изпитът на Гьоте институт - Goethe-Zertifikat. ZentraleOberstufenprüfung (ZOP) удостоверява познания по немски език на ниво С2 и освобождава от езиков изпит в немските университети. TestDaF и DSH са изпити по немски език за нива В2 – С2 и служат за кандидатстване в университети или за започване на работа в Германия.
 
Предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение и за двата сертификата. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 250 лв., а индивидуалното обучение е 12 лв. на учебен час.
Научи повече