Италиански

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ

Имаме дългогодишен опит в подготовката за сертификатите по италиански език, които са три – CELI, CILS и PLIDA. И трите сертификата са международно признати, но най-популярният от тях е CELI и обикновено се изисква при кандидатстване в учебно заведение и при започване на работа в Италия.
 
Изпитите за сертификат CELI се провеждат два пъти в годината (юни и ноември/декември), като понякога има и извънредни изпитни сесии. Изпитът обхваща 5 нива според Европейската езикова рамка (А2 - C2). По време на подготовката се разработва обстойно всеки елемент от формата на изпита (слушане и четене с разбиране, писане, граматичен тест, устно събеседване).
 
Предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение и за трите сертификата. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 250 лв., а индивидуалното обучение е 12 лв. на учебен час.
Научи повече