Английски

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Английският език е езикът, който предоставя най-много възможности за сертифициране. Видовете изпити се определят въз основа на сложността им, периода им на валидност, страната, в която се държат или признават и т.н.

Най-популярните изпити по английски език са тези на Cambridge (FCE, CAE, CPE), Ielts (General/Academic), Toefl, SATCambridge и SAT нямат период на валидност и обикновено се изискват при търсене на работа, кандидатстване по проекти и др., като SAT е държан  по-често в САЩ, нерядко с цел обучение. Ielts и Toefl са така наречените „временни” сертификати. Тяхната валидност е две години и обикновено се използват за кандидатстване във висше учебно заведение.
 
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа и са на цена 250 лв., а индивидуалното обучение е 12 лв. на учебен час.
научи повече