График

График на курсовете по чужди езици

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански
A1
80 учебни часа
22.04.18
неделя
14.00 - 17.00
250
италиански
А2
80 учебни часа
12.04.18
четвъртък/петък
19.00 - 20.30
250
италиански
A2
80 учебни часа
28.10.17
събота
10.00 - 13.30
250
италиански
B2.1
50 учебни часа
7.03.18
понеделник/сряда
18.30 - 20.30
200
португалски
А2 50 учебни часа 14.04.18 събота 14.30 - 18.10 200
португалски А1 50 учебни часа 23.04.18 пон./четвъртък 18.30 - 20.30 200
португалски А1 50 учебни часа 14.04.18 събота 10.00 - 13.00 200
португалски В2.2 50 учебни часа 09.01.18 вторник/четвъртък 18.30 - 20.30 200
португалски С1.1 50 учебни часа 29.09.17 понеделник 18.30 - 20.30 250
бразилски А1 50 учебни часа 4.02.18 неделя 10.00 - 13.00 200
френски
А1
50 учебни часа
22.04.18
неделя
10.00 - 13.00
200
френски
А2
50 учебни часа
24.04.18
вторник/петък
18.30 - 20.30
200
испански
А1 50 учебни часа 21.04.18 събота 14.30 - 17.30 200
румънски
A1 60 учебни часа 5.02.18 понеделник/петък 18.30 - 20.30 250
румънски
B2.1 50 учебни часа 19.04.18 вторник/четвъртък 18.30 - 20.30 200
английски
А2
50 учебни часа
25.04.18
сряда/петък
18.30 - 20.30
200
английски
В1.1
50 учебни часа
26.04.18
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
200
немски
А2
80 учебни часа
24.04.18
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
немски
А1
80 учебни часа
23.04.18
понеделник/сряда
18.30 - 20.30
250
фински A1 50 учебни часа 15.04.18 неделя 10.00 - 13.00 200
фински
A2
50 учебни часа
27.01.18
събота
10.00 - 13.00
200
руски
А1
50 учебни часа
24.04.18
вторник/петък
18.30 - 20.30
200
шведски
А1
50 учебни часа
29.04.18
неделя
10.00 - 13.30
200


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.

График на специализираните курсове

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА
Курсове по програмата Еразъм
Португалски
А1
50 часа
26.04.18
понeделник/петък
16.00 - 18.00
200
Италиански
А1
50 часа
24.04.18
вторник/четвъртък
16.00 - 18.00
200
Испански
А1
50 часа
24.04.18
вторник/четвъртък
16.00 - 18.00
200
Разговорни курсове
Италиански
от А2 до В2
30 часа
28.04.18
събота
14.00 - 16.00
150
Португалски
от А2 до В2
30 часа
27.04.18
петък
18.30 - 20.30
150
Френски
от А2 до В2
30 часа
23.04.18
понеделник
18.30 - 20.30
150
Испански
от А2 до В2
30 часа
28.04.18
събота
10.00 - 12.00
150
Английски
от А2 до В2
30 часа
27.04.18
петък
18.30 - 20.30
150
Езиковите курсове за ученици
Италиански
А1
50 часа
27.04.18
вторник/петък
16.00 - 18.00
200
Португалски
А1
50 часа
23.04.18
пон./четвъртък
14.30 - 16.30
200
Френски
А1
50 часа
25.04.18
сряда/петък
14.30 - 16.30
200
Английски
А2
50 часа
27.04.18
вторник/петък
14.30 - 16.30
200
Испански
А1
50 часа
25.04.18
сряда/петък
14.30 - 16.30
200
Немски
А1
50 часа
25.04.18
понеделник/сряда
14.30 - 16.30
200