График

График на курсовете по чужди езици

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански
A1
80 учебни часа
12.05.18
събота
14.00 - 17.00
250
италиански
B1.1
50 учебни часа
15.09.18
събота
10.00 - 13.30
200
италиански А1 80 учебни часа 19.06.18 вторник/четвъртък 18.30 - 20.30 250
италиански
B2.1
50 учебни часа
7.03.18
понеделник/сряда
18.30 - 20.30
200
бизнес италиански B1 50 учебни часа 19.06.18 вторник/четвъртък  18.30 - 20.30 250
португалски
А2 50 учебни часа 14.04.18 събота 14.30 - 17.00 200
португалски А1 50 учебни часа 12.06.18 вторник/четвъртък 18.30 - 20.30 200
португалски А1 50 учебни часа 14.04.18 събота 10.00 - 13.00 200
бразилски А2 50 учебни часа 03.06.18 неделя 10.00 - 13.00 200
френски
А1
50 учебни часа
17.06.18
неделя
10.00 - 13.00
200
френски
А2
50 учебни часа
26.06.18
вторник/петък
18.30 - 20.30
200
испански
А1 50 учебни часа 23.06.18 събота 10.00 - 13.00 200
 испански А1 50 учебни часа 19.06.18 вторник/четвъртък 18.30 - 20.30 200
румънски
A1 60 учебни часа 31.05.18 понеделник/четвъртък 18.30 - 20.30 250
английски
А2
50 учебни часа
20.06.18
сряда/петък
18.30 - 20.30
200
английски
В1.1
50 учебни часа
19.06.18
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
200
немски
А2
80 учебни часа
19.06.18
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
немски
А1
80 учебни часа
18.06.18
понеделник/сряда
18.30 - 20.30
250
фински B1.1 50 учебни часа 2.06.18 събота 10.00 - 13.00 200
фински
A1
50 учебни часа
17.06.18
неделя
10.00 - 13.00
200
руски
А1
50 учебни часа
19.06.18
вторник/петък
18.30 - 20.30
200
шведски
А1
50 учебни часа
17.06.18
неделя
10.00 - 13.00
200


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.