График

График на курсовете по чужди езици

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански
A1
80 учебни часа
27.01.19
неделя
  10.00 -
13.00
250
италиански
B1.1
50 учебни часа
29.09.18
събота
  10.00 -
13.00
250
италиански А1 80 учебни часа 15.01.19 вторник/четвъртък   19.00 -
21.00
250
италиански В1.1 50 учебни часа  24.02.19 неделя  10.00 -
13.30
250
португалски А1 50 учебни часа 28.01.19 понеделник/сряда 18.30 -
20.30
250
португалски А2 50 учебни часа 08.01.19 вторник/четвъртък 18.30 -
20.30
250
португалски А1 50 учебни часа 02.02.19 събота 10.00 -
13.00
250
португалски А2 50 учебни часа 09.02.19 събота 10.00 -
13.00
250
бразилски А2 50 учебни часа 27.01.19 неделя 10.00 -
13.00
250
френски
А2
50 учебни часа
05.12.18
понеделник/сряда
18.30 -
20.30
250
френски
А1
50 учебни часа
27.01.19
неделя
10.00 -
13.00
250
испански
А1 50 учебни часа 12.01.19 събота 15.30 -
18.30
250
 испански А1 50 учебни часа 15.01.19 вторник/четвъртък 18.30 -
20.30
250
румънски
A1 60 учебни часа 28.01.19 понед./четв. 18.30 -
20.30
250
бизнес
английски
В1.1 50 учебни часа 14.01.19 понеделник/сряда 18.30 - 20.30 250
английски
А2
50 учебни часа
30.01.19
сряда/петък
18.30 - 20.30
250
английски
В1.1
50 учебни часа
29.01.19
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
250
немски
А1
80 учебни часа
22.01.19
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
немски
B1
80 учебни часа
15.01.19
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
фински
A2
50 учебни часа
27.10.18
събота
10.00 - 13.00
250
руски
А1
50 учебни часа
29.01.19
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
шведски
А2
50 учебни часа
13.01.19
неделя
10.00 - 13.00
250


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.