График

График на курсовете по чужди езици

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански
A2
80 учебни часа
26.05.19
неделя
  10.00 -
13.30
250
италиански
B2.1
50 учебни часа
16.03.19
събота
  10.00 -
13.00
250
италиански А2 80 учебни часа 7.05.19 вторник/четвъртък   18.30 -
20.30
250
италиански В1.1 50 учебни часа  24.02.19 неделя  10.00 -
13.30
250
португалски А1 50 учебни часа 28.05.19 вторник/ четвъртък 18.30 - 20.30 250
сертификат по португалски В2.1 24 учебни часа 03.04.19 сряда 19.00 -
20.30
120
португалски А2 50 учебни часа 08.04.19 понеделник/сряда 18.30 -
20.30
250
португалски B1 50 учебни часа 09.04.19 вторник 18.30 -
20.30
250
португалски А2 50 учебни часа 24.02.19 събота 10.30 -
13.30
250
бразилски А2 50 учебни часа 27.01.19 неделя 10.00 -
13.00
250
френски А1 50 учебни часа 21.05.19 вторник/ четвъртък 18.30 - 20.30 250
испански
А1 50 учебни часа 25.05.19 събота 15.30 -
18.30
250
 испански А1 50 учебни часа 29.05.19 сряда/петък 10.00 -
12.00
250
румънски
A1 50 учебни часа 25.05.19 събота 14.00 -
17.00
250
английски
А2
50 учебни часа
29.05.19
сряда/петък
18.30 - 20.30
250
английски
В1.1
50 учебни часа
28.05.19
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
250
немски
А1
80 учебни часа
28.05.19
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
фински
А2
50 учебни часа
09.03.19
събота
10.00 - 13.00
250
шведски В1 50 учебни часа 24.02.19 неделя 10.00 - 13.00 250
руски
А1
50 учебни часа
28.05.19
вторник/петък
18.30 - 20.30
250


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.