График

График на курсовете по чужди езици

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански
A1
80 учебни часа
27.09.19
понеделник/петък
  18.30 -
20.30
250
италиански В1.1 50 учебни часа 12.01.19 неделя 10.00 - 13.30 250
италиански
B1.2
50 учебни часа
6.10.19
неделя
  10.00 -
13.00
250
италиански А2 80 учебни часа 28.09.19 събота   14.00 -
17.00
250
сертификат по португалски В2 24 учебни часа 11.09.19 сряда 19.00 -
20.30
120
португалски А1 50 учебни часа 11.10.19 понеделник/петък 18.30 -
20.30
250
португалски B1 50 учебни часа 22.10.19 вторник/ четвъртък 18.30 - 20.30 250
португалски B1.2 50 учебни часа 24.09.19 вторник 18.30 -
20.30
250
португалски В1 50 учебни часа 28.09.19 събота 10.00 -
13.00
250
бразилски А1 50 учебни часа 27.10.19 неделя 10.00 -
13.00
250
френски А1 50 учебни часа 29.10.19 вторник/ четвъртък 18.30 - 20.30 250
 испански А1 50 учебни часа 30.10.19 сряда/петък 18.30 -
20.30
250
румънски
A1 50 учебни часа 26.10.19 събота 14.00 -
17.00
250
английски
А2
50 учебни часа
30.10.19
сряда/петък
18.30 - 20.30
250
английски
В1.1
50 учебни часа
31.10.19
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
250
немски
А1
80 учебни часа
27.10.19
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
фински
А1
50 учебни часа
18.01.20
събота
10.00 - 13.00
250
шведски А2 50 учебни часа 12.01.20 неделя 13.30 - 16.30 250
руски
А1
50 учебни часа
29.11.19
вторник/петък
18.30 - 20.30
250


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.