График

График на курсовете по чужди езици

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански A2 80 учебни часа 13.02.23 пенеделник/четвъртък 18.30 - 20.30 360
италиански
A2
80 учебни часа
15.10.22
събота
 10.30 - 12.30
360
италиански A1 80 учебни часа 7.02.23 вторник / петък 18.30 - 20.30 360
италиански В1.1 50 учебни часа 22.04.23 събота 13.30 - 16.30 300
португалски А2 50 учебни часа 19.02.23 неделя 10.00 -13.00 300
португалски A1 50 учебни часа 22.04.23 събота 10.00 -13.00 300
бразилски А1 50 учебни часа 23.04.23 неделя 10.00 -13.00 300
френски А1 50 учебни часа 20.04.23 вторник/ четвъртък 18.30 - 20.30 300
 испански В2 50 учебни часа 19.04.23 сряда/петък 18.30 -20.30 300
испански
A1 70 учебни часа 22.04.23 събота 10.00 -13.00 360
английски
А2
50 учебни часа
19.04.23
сряда/петък
18.30 - 20.30
300
английски
В1.1
50 учебни часа
20.04.23
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
300
немски А1 80 учебни часа 20.04.23 понеделник/четвъртък 18.30 - 20.30 360
немски
А2
80 учебни часа
21.04.23
вторник/петък
18.30 - 20.30
360
фински
А1
50 учебни часа
22.04.23
събота
10.00 - 13.00
300
руски
А1
50 учебни часа
21.04.23
вторник/петък
18.30 - 20.30
300


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.