График

График на курсовете по чужди езици (всички курсове се провеждат онлайн)

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански B1 50 учебни часа 11.11.20 сряда/събота 18.30 - 20.30 250
италиански
B2
50 учебни часа
21.11.20
неделя
 10.00 - 12.00
250
италиански A2 80 учебни часа 06.02.21 събота 10.00 - 13.00 250
италиански А1 80 учебни часа 06.02.21 събота 13.30 - 16.30 250
португалски А1 50 учебни часа 19.01.21 вторник/петък 18.30 -20.30 250
португалски В1 50 учебни часа 02.02.21 вторник/петък 18.30 -20.30 250
португалски А2 50 учебни часа 14.12.20 понеделник/четвъртък 18.30 - 20.30 250
бразилски А1 50 учебни часа 07.02.21 неделя 10.00 -13.00 250
френски А1 50 учебни часа 02.02.21 вторник/ четвъртък 18.30 - 20.30 250
 испански А1 50 учебни часа 03.02.21 сряда/петък 18.30 -20.30 250
румънски
A1 50 учебни часа 20.02.21 събота 10.00 -13.00 250
английски
А2
50 учебни часа
03.02.21
сряда/петък
18.30 - 20.30
250
английски
В1.1
50 учебни часа
04.02.21
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
250
немски А1 80 учебни часа 04.02.21 понеделник/четвъртък 18.30 - 20.30 250
немски
А2
80 учебни часа
05.02.21
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
фински
А1
50 учебни часа
06.02.21
събота
10.00 - 13.00
250
руски
А1
50 учебни часа
02.02.21
вторник/петък
18.30 - 20.30
250


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.