График

График на курсовете по чужди езици (всички курсове се провеждат онлайн)

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански А1 80 учебни часа 4.02.20 втирник/четвъртък 18.30 - 20.30 250
италиански
A2
80 учебни часа
17.01.20
понеделник/петък
  18.30 -
20.30
250
италиански В1.1 50 учебни часа 12.01.20 неделя 10.00 - 13.30 250
италиански
B2
50 учебни часа
26.01.20
неделя
  10.00 -
13.00
250
сертификат по италиански В2 50 учебни часа 4.04.20 събота 13.30 - 16.30 250
португалски А1 50 учебни часа 27.01.20 понеделник/четвъртък 18.30 -
20.30
250
португалски А2 50 учебни часа 28.04.20 вторник/петък 18.30 -
20.30
250
португалски В2 50 учебни часа 14.03.20 събота 10.00 - 13.00 250
сертификат по португалски В2 24 учебни часа 15.04.20 сряда 19.00 - 20.30 120
бразилски А1 50 учебни часа 25.04.20 неделя 10.00 -
13.00
250
френски А1 50 учебни часа 25.04.20 вторник/ четвъртък 18.30 - 20.30 250
 испански А1 50 учебни часа 22.04.20 сряда/петък 18.30 -
20.30
250
сертификат по испански В2 24 учебни часа 22.04.20 сряда 18.30 - 20.30 120
румънски
A1 50 учебни часа 25.04.20 събота 14.00 -
17.00
250
английски
А2
50 учебни часа
29.04.20
сряда/петък
18.30 - 20.30
250
английски
В1.1
50 учебни часа
28.04.20
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
250
немски
А1
80 учебни часа
14.01.20
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
фински
А1
50 учебни часа
1.02.20
събота
10.00 - 13.00
250
руски
А1
50 учебни часа
14.04.20
вторник/петък
18.30 - 20.30
250


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.