График

График на курсовете по чужди езици (всички курсове се провеждат онлайн)

ЕЗИК
НИВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НАЧАЛО
ДНИ
ЧАСОВЕ
ЦЕНА (лв.)
италиански B1 50 учебни часа 4.11.20 сряда/събота 19.00 - 20.30 250
италиански
B2
50 учебни часа
19.10.20
понеделник/петък
 19.00 - 20.30
250
италиански A1 80 учебни часа 7.11.20 събота 10.00 - 13.00 250
португалски А1 50 учебни часа 15.10.20 понеделник/четвъртък 18.30 -20.30 250
португалски В1 50 учебни часа 10.11.20 вторник/петък 18.30 -20.30 250
португалски В2 50 учебни часа 21.11.20 събота 10.00 - 13.00 250
бразилски А1 50 учебни часа 22.11.20 неделя 10.00 -13.00 250
френски А1 50 учебни часа 10.11.20 вторник/ четвъртък 18.30 - 20.30 250
 испански А1 50 учебни часа 11.11.20 сряда/петък 18.30 -20.30 250
румънски
A1 50 учебни часа 21.11.20 събота 10.00 -13.00 250
английски
А2
50 учебни часа
11.11.20
сряда/петък
18.30 - 20.30
250
английски
В1.1
50 учебни часа
10.11.20
вторник/четвъртък
18.30 - 20.30
250
немски А1 80 учебни часа 16.11.20 понеделник/четвъртък 18.30 - 20.30 250
немски
А2
80 учебни часа
17.11.20
вторник/петък
18.30 - 20.30
250
фински
А1
50 учебни часа
14.11.20
събота
10.00 - 13.00
250
руски
А1
50 учебни часа
10.11.20
вторник/петък
18.30 - 20.30
250


Забележки:

1) Курсовете, отбелязани в червено вече са стартирали. Останалите са с предстоящи дати.
2) Един учебен час е 40 минути.
3) Работи се с малки групи от 4 до 10 човека.
4) Необходимият минимум за стартиране на курс е 4-ма души. По желание и при съгласието на всички курсисти, курсът може да стартира и с трима човека, но само при условие, че таксата за четвъртия липсващ участник в курса се разпредели между останалите трима курсисти.
5) Учебните материали не влизат в цената на курса.
6) Таксата за курса може да се заплати на една или две равни вноски, като първата вноска е дължима минимум четири дни преди започване на курса, а втората - не по-късно от един месец след започване на курса.