ZOP, TestDaF и DSH

Goethe-Zertifikat

Goethe-Zertifikat A1

 • 09:15 - 09:35 слушане (20 мин.)
 • 09:35 - 09:55 четене (25 мин.)
 • 09:55 - 10:15 писане (20 мин.)
 • устен изпит
 • задаване и отговаряне на елементарни въпроси;
 • писане на прости изрази и изречения за себе си и за другите;
 • разбиране на разговори и текстове, отнасящи се до познати теми;

Goethe-Zertifikat A2

 • 09:15 - 09:35 слушане (20 мин.)
 • 09:35 - 09:55 четене (25 мин.)
 • 09:55 - 10:15 писане (20 мин.)
 • устен изпит
 • разбиране и използване на фрази и често използвани изрази в ситуации от ежедневието
 • успешно общуване в елементарни, обичайни за ежедневието ситуации, в които се обменя информация по познати и често обсъждани теми
 • предоставяне на информация за произход, работа, образование, правене на описания на външен вид, семейни отношения

Goethe-Zertifikat B1

 • 09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
 • 09:15 - 10:20 четене (65 мин.)
 • 10:20 - 10:35 почивка (15 мин.)
 • 10:35 - 11:15 слушане (40 мин.)
 • 11:15 - 11:30 почивка (15 мин.)
 • 11:30 - 12:30 писане (60 мин.)

 

 • Часове за подготовка на устен изпит: от 13:00 ч.
 • можете да разбирате същественото, когато се използва ясен книжовен език и когато става дума за познати теми като работата, училището, свободното време и др.
 • справяне с повечето ситуации, които биха могли да възникнат при пътуване в районите, където се говори немски език;
 • изказване по познати теми и въпроси, свързани с личните интереси;
 • защитаване на лични планове и възгледи;

 

Goethe-Zertifikat B2

 • 09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
 • 09:15 - 10:35 четене (80 мин.)
 • 10:35 - 11:00 почивка (25 мин.)
 • 11:00 - 11:30 слушане (30 мин.)
 • 11:30 - 11:55 почивка (25 мин.)
 • 11:55 - 13:15 писане (80 мин.)

 

 • Часове за подготовка на устен изпит: от 13:30 ч.
 • разбиране на основните идеи в сложен текст по конкретни и абстрактни теми;
 • водене на нормален разговор с носители на езика;
 • ясно и подробно изказване по широк кръг от теми, изказване и защитаване на гледна точка по актуални въпроси;

Goethe-Zertifikat C1

 • 09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
 • 09:15 - 10:25 четене (70 мин.)
 • 10:25 - 10:45 почивка (20 мин.)
 • 10:45 - 11:25 слушане (40 мин.)
 • 11:25 - 11:45 почивка (20 мин.)
 • 11:45 - 13:05 писане (80 мин.)

 

 • Часове за подготовка на устен изпит: от 13:30 ч.
 • разбиране на широк спектър от дълги и сложни текстове;
 • гладко и свободно изразяване без видимо затруднение в подбора на думите;
 • подробно и структурирано изразяване по сложни теми;

 

Goethe-Zertifikat C2

 • 09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
 • 09:15 - 10:35 четене (80 мин.)
 • 10:35 - 10:50 почивка (15 мин.)
 • 10:50 - 11:25 слушане (около 35 мин.)
 • 11:25 - 11:40 почивка (15 мин.)
 • 11:40 - 13:00 писане (80 мин.)

 

 • Часове за подготовка на устен изпит: от 13:30 ч.
 • свободно разбиране на всичко, което се чете или слуша на немски език;
 • обобщаване на информация от различни писмени и устни източници;
 • непринудено и свободно изразяване с различаване на нюансите и значенията дори в сложни ситуации;