Други

ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изпитите за сертификат по гръцки език се провеждат ежегодно в България и се издава от КЕГ (Център за гръцки език), Солун, под егидата на Министерството на образованието и вероизповеданията на Република Гърция. Изпитите включват шест нива (А1, А2, В1, В2, Г1, Г2) и за всяко ниво се оценяват четири или пет умения на кандидатите в зависимост от нивото. Успешно представилите се получават официална гръцка диплома. Писмените работи се оценяват от гръцки екзаминатори в КЕГ. Устните изпити се документират чрез запис.

Всяко ниво включва оценяване на четири /пет/ умения на кандидатите:
  • Слушане и разбиране
  • Четене и разбиране
  • Езикови трансформации и редакции
  • Писмено изложение по дадена тема
  • Устно интервю, коментар по ежедневни теми, поведение в дадена ситуация.
Важно! Умение No 3 се отнася само за нива В2, Г1, Г2.
Важно! Кандидатите за ниво А2, които посочат в молбата си – „за професионални цeли”, не полагат писмен изпит. т.е. умение 3 и 4.