5 – 7 клас

Езикова подготовка

Учебен център Орбис предлага езикова подготовка за ученици от 5-ти до 7-ми клас по следните езици:
  • английски
  • немски
  • испански
  • италиански
  • френски
  • португалски
  • руски
  • български за чужденци 
Обучението може да бъде индивидуално или под формата на курс. 

Индивидуалното обучение се провежда в удобно за курсиста и преподавателя време. Учебните материали са съобразени както с възрастта, така и с желанието на родителя и ученика да се работи по определена учебна система.  Ученикът може да изучава напълно нов език или да затвърди, надгради и разшири знанията си по езика, изучаван в училище, съсредоточавайки се върху дадени проблемни области като граматика, учене на лексика, слушане и четене с разбиране, писане на съчинения. 

Предлагаме два варианта на обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 15 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 24 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 26 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 16 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. Езиковите курсове за ученици се провеждат в определени дни и часове съгласно нашия график. В зависимост от езика се работи по определена учебна система в малки групи от 4 – 6 деца. Продължителността им е 50 учебни часа за ниво, а цената – 300 лева. Учебните материали не влизат в цената на обучението.