Cambridge, TOEFL и IELTS

Cambridge (FCE, CAE, CPE)

Изпитите на Университета Кеймбридж са най-известните и престижни изпити за оценяване на английски език и се приемат от училища, университети, държавни организации и частни компании в цял свят. Cambridge няма период на валидност и обикновено се изисква при търсене на работа, кандидатстване по проекти и др. От януари 2015 година Cambridge English Language Assessment използва нов начин на отчитане на резултатите от изпитите, който предоставя по-подробна информация за представянето на кандидата.

 

Вид сертификат

Ниво според Европейската езикова рамка

Продължителност

Какво включва изпитът?

Необходими умения

FCE

В2

3 часа и половина:

• Четене и Употреба на езика – 1 час и 15 минути
• Писане - 1 час и 20 минути
• Слушане - 40  минути 
• Говорене - 14 минути за двама кандидати

Състои се от писмена и устна част.

Писмената част включва текстовете за четене и упражненията за употреба на езика, елементите за писане и слушане. Те се провеждат в един и същи ден.

Устният изпит може да бъде в същия или друг ден, като при него кандидатите показват своите умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

• писане на кратки имейли
• изразяване на мнение на английски език
• разбиране на неспециализирани предавания и статии.

CAE

С1

4 часа:

• Четене и Употреба на езика – 1 час и 30 минути
• Писане - 1 час и 30 минути
• Слушане - 40  минути
• Говорене - 15 минути за двама кандидати

Състои се от писмена и устна част.

Писмената част включва текстовете за четене и упражненията за употреба на езика, елементите за писане и слушане. Те се провеждат в един и същи ден.

Устният изпит може да бъде в същия или друг ден, като при него кандидатите показват своите умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

• писане на сложни имейли
• възприемане и разбиране на разнообразни текстове, от литература до статии, изразяващи мнението на автора

CPE

С2

4 часа:

• Четене и Употреба на езика – 1 час и 30 минути
• Писане - 1 час и 30 минути
• Слушане - 40  минути
• Говорене - 15 минути за двама кандидати

Състои се от писмена и устна част.

Писмената част включва текстовете за четене и упражненията за употреба на езика, елементите за писане и слушане. Те се провеждат в един и същи ден.

Устният изпит може да бъде в същия или друг ден, като при него кандидатите показват своите умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

разбиране на почти всичко, което се чува или чете на английски език
използване и разбиране на официален, академичен и разговорен език
аргументиране и обсъждане на различни обществени, политически, културни теми