CELI

CILS

CILS (Certification of Italian as a Foreign Language) е друг международен изпит, потвърждаващ степента на владеене на италиански език като чужд език. Изпитът е одобрен от Международния Университет в Сиена и официално е признат от Министерство на вътрешните работи на Италия.

Изпитът CILS съдържа 4 степени. Всяко ниво се явява независимо и завършено. Във всяко ниво се оценяват комуникативните способности в различни сфери: социална, професионална и академична.
За да получите сертификата CILS за една от четирите степени, е необходимо да се явите на изпит за тази степен, който се състои от 5 раздела: слушане, четене, граматика и структура на езика, писма и разговор. Всяка степен от изпита определя способността да се общува в различни ситуации – ежедневни, професионални и други, в зависимост от нивото на владеене на езика.

Сумарно максималния бал с натрупване от петте раздела е 100, а минималния бал -55. За да придобиете сертификата CILS е необходимо да наберете минималния бал във всеки раздел. Ако вие наберете минималния бал само в някои от разделите, то най-вероятно ще се явявате отново на другите раздели, в които не сте достигнали минималното количество балове.Резултатите от тези раздели, в които вие успешно сте преминали са с валидност една година от датата на изпита.
Изпита CILS официално се провежда два пъти в годината: в началото на юни и декември.
 
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа (виж графика) и са на цена 250 лв.

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 14 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 20 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 24 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 15 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. 

За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.