CAPLE

CELPE Bras

Сертификатът CELPE Bras е единственият сертификат за владеене на португалски език, признат официално от Министерството на образованието в Бразилия. Изпитът е еднакъв за всички кандидати. Ако е издържан успешно, кандидатите се разпределят в четири нива според получените точки: В1, В2, С1 и С2. Изпитът включва елементите слушане с разбиране, четене с разбиране, устно и писмено изпитване. Съставен е от две части:
  • писмена част – съставена е от две задачи – слушане с разбиране и създаване на писмен текст и две задачи за четене с разбиране и създаване на писмен текст. Продължава 3 часа.
  • устна част – разговор въз основа на дейности и интереси, споменати от кандидата във формуляра за записване и разговор върху теми от ежедневието и наболели обществени теми.
За да получи сертификата, кандидатът трябва да издържи и двете части на изпита. 

За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа (виж графика) и са на цена 250 лв.

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 14 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 20 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 24 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 15 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. 

За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.