CELI

CELI

Сертификатът CELI е световнопризната диплома, получавана от чужденци, които изучават италиански език. Документът за владеене на италиански се издава от Университета за чужденци в Перуджа (Università per Stranieri di Perugia), който е част от консорциума за провеждане на Европейско изследване на чуждоезиковите компетентности (ESLC). Сертификатът по италиански език се приема за официален от Министерството на образованието и културата и Министерството на външните работи на Италия.

Изпитите за CELI са разделени на няколко типа - CELI, CELI immigrati (CELI за имигранти) и CELI adolescenti (CELI за юноши) - в зависимост от целта на ползване на езика. Разликите се отнасят към видовете задачи и жанровете на текстовете, които се избират според характеристиките на кандидатите и техните нужди, оставяйки непроменени установените методи, използвани при изпита и неговата трудност.

Изпитите за CELI са съобразени с нивата на Европейската езикова рамка и се делят на 6 подвида CELI Impatto (А1), CELI 1 (А2), CELI 2 (В1), CELI 3 (В2), CELI 4 (С1) и CELI 5 (С2).

CELI Impatto свидетелства за познаването на италиански език на ниво А1. Това е специфичен изпит за оценка на владеенето на езика на начално ниво. Кандидатите трябва да са способни да общуват посредством кратки въпроси и отговори за себе си, дома си, семейството си. В състояние са да разбират и използват формули за ежедневна употреба, за да покриват практическите си нужди.

Останалите изпити се разпределят, както следва:
 
Изпит: Форма на отговора: Продължителност: Процент от общия брой точки:
Четене с разбиране - Комбинации
- Вярно/невярно
1 час и 15 мин. 25
Създаване на писмен текст Писане - Кратко съчинение - Довършване на кратък текст   25
Слушане с разбиране Говорене - Правилна обратна връзка и кратки отговори (1-2 думи) - Кратък монолог 5-6 мин. 50
Разговор Разговор с изпитващия    
CELI 1 (А2) Описание на изпита: Продължителност: Процент от общия брой точки:
Четене с разбиране - Комбинации
- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
2 часа 25
Създаване на писмен текст - Довършване на текст
- Разширяване на текст
  15
Слушане с разбиране - Комбинации
- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
20 мин. 30
Пауза
Говорене Разговор 10 мин. 30
CELI 2 (В1) Описание на изпита: Продължителност: Процент от общия брой точки:
Четене с разбиране - Комбинации
- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
- Довършване
2 часа 25
Създаване на писмен текст - Довършване на документ (формуляр, въпросник)
- Обява
- Писмо
  25
Слушане с разбиране - Комбинации
- Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
20 мин. 25
Пауза
Говорене Разговор 15 мин. 25
CELI 3 (В2) Описание на изпита: Продължителност: Процент от общия брой точки:
Четене с разбиране - Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
- Комбинации
- Кратки отговори
2 часа и 15 мин. 20
Писане - 1 съчинение (от 2 теми по избор)
- 1 писмо (от 3 теми по избор)
  20
Пауза от 10 мин.
Езикови компетенции - Довършване на текстове
- Реконструкция на текстове
45 мин. 10
Слушане с разбиране - Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
- Комбинации
25 мин. 20
Говорене Разговор 15 мин. 30
CELI 4 (С1) Описание на изпита: Продължителност: Процент от общия брой точки:
Четене с разбиране - Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
- Кратки отговори
- Комбинации
2 часа и 45 мин. 20
Писане - Обобщение
- 1 съчинение (от 3 теми по избор)
  25
Пауза от 10 мин.
Езикови компетенции - Довършване на изречения
- Откриване
и поправяне на грешки
- Разширяване на бележки
1 час и 15 мин. 10
Слушане с разбиране - Довършвания
- Комбинации
- Предаване на информация
25 мин. 15
Пауза
Говорене Разговор 20 мин. 30
CELI 5 (С2) Описание на изпита: Продължителност: Процент от общия брой точки:
Четене с разбиране - Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
- Кратки отговори
2 часа и 45 мин. 20
Писане - 1 съчинение (от 3 теми по избор)
- 2 писма
  30
Пауза от 10 мин.
Езикови компетенции - Довършване на изречения
- Откриване и поправяне на грешки
1 час и 15 мин. 10
Слушане с разбиране - Въпроси с избор на един отговор от множество възможни
- Комбинации
- Допълване
25 мин. 15
Говорене Разговор 20 мин. 25

Предвиждат се три сесии за провеждане на изпита годишно: март (за CELI Impatto (А1), CELI 1 (А2), CELI 2 (В1), CELI 3 (В2)), юни и ноември.